H+ varetog en 4-årig rammeaftale fra 2018-2022 for byudviklingsselskabet By & Havn, som har til opgave at udvikle store centrale byområder i København. Rammeaftalen omfatter rådgivning i forbindelse med nyindretning, ombygning, renovering og vedligeholdelse af  By & Havns ejendomme, som tæller næsten 100 ejendomme med et samlet etageareal på ca. 390.000 m2, hvoraf en del af ejendommene er fredede eller bevaringsværdige. 

Byudviklingsselskabet By & Havn har til opgave at udvikle store centrale byområder i København, som dækker over  Københavns Havn, Nordhavnen, Ørestad, Sydhavnen og Lynetteholm. Rammeaftalen omfatter alle By & Havns lokaliteter.

Hvor Nordhavnen er et gammelt industriområde med en lang historie som frihavn er Lynetteholm en nyetableret halvø mellem Refshaleøen og Nordhavn. I dag administreres Nordhavn af By & Havn og er sidenhen blevet en selvstændig bydel med eget postnummer. På kun få år er antallet af beboere steget til det dobbelte i takt med transformationen fra industrihavn til attraktiv bydel med boliger og arbejdspladser tæt ved vandet.

Transformation af udtjente pakhuse til nye, attraktive erhvervslejemål

Rammeaftalen fra 2018-2022 var den første rammeaftale som By & Havn udbød.

Med rammeaftalen havde By & Havn et ønske om at indgå et længerevarende tæt og dynamisk samarbejde om løsningen af By & Havns opgaver, herunder især håndtering og udvikling af eksisterende og nye lejemål langs Københavns Havn. 

Følgende projekter er et udsnit af sager, som vi har løst under rammeaftale for By & Havn. 

Bygherre

By & Havn

Ydelser

Totalrådgivning, Byggeledelse

Team

Rønnow Arkitekter, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører A/S, Cubic Group

Areal

ca. 390.000 m2

Lokation

Hovedstaden, Nordhavn

Transformation af Pakhus 54 til moderne kontormiljøer

Som totalrådgiver varetog H+ transformation og renovering af det bevaringsværdige Pakhus 54, et teknisk kompliceret byggeri i Nordhavn mellem Orientbassinet og Kronløbsbassinet; et udviklingsområde, der består af ældre pakhuse samt nye erhvervs- og boligbyggerier. Transformation sker som et led i By & Havns ambition om at transformere Nordhavnen fra industritungt havneareal til attraktiv bydel med boliger og arbejdspladser tæt ved vandet.

Pakhus 54 – Transformation og indretning af erhvervslejemål

Som arkitektrådgiver varetog H+ indretning af to selvstændige erhvervslejemål i Pakhus 54, et teknisk kompliceret byggeri i Nordhavn mellem Orientbassinet og Kronløbsbassinet; et udviklingsområde, der består af ældre pakhuse samt nye erhvervs- og boligbyggerier. Det bevaringsværdige pakhus huser en række kreative virksomheder, herunder det digitale bureau Nodes, for hvem H+ varetog nyindretning af det nye lejemål.

 

Andre opgaver løst under rammeaftale for By & Havn

  • Ombygning og renovering af By & Havns erhvervsdomicil på Nordre Toldbod 7
  • Diverse business cases på indretning, tilbygninger og ad-ons af lejemål Pakhus 53 og Pakhus 54
  • Indretning af lejemål for Kvadrat Soft Cells
  • Facaderenovering af pakhus 54
  • Etablering af ventilation i Pakhus 48