H+TNT var teknisk bygherrerådgiver på opførelsen af Plejecenter Byageren, der omfatter 72 almene plejeboliger og tilhørende servicecenter.

Plejecentret er opført i to etager og de 72 plejeboliger er fordelt på 6 boenheder. Hvert hus er en selvstændig enhed, med fælles spise- og dagligstue, fælles køkken og birum, og det giver gode muligheder for, at de 12 beboere og deres familier kan have et fællesskab, i det omfang, de ønsker det. Alle boliger har adgang til tilhørende have, mens nogle boliger er opført med altan.

Alle boenheder er forbundet af en forbindelsesgang, der gør det muligt at gå fra den ene enhed til den anden. Alle interne gangforbindelser er opvarmede og overdækkede.

En afinstitutionaliseret oplevelse

For at imødekomme brugernes ønsker og behov, har de været involveret gennem hele forløbet. For eksempel var der et ønske om, at plejeboligerne skulle fremstå som et boligbyggeri frem for en institution. Derfor er boligerne det første, man møder – mens administration og fælleshus er trukket mere tilbage.

Bygherre

Rudersdal Kommune

Ydelser

Bygherrerådgivning

Areal

6.600 m2

Lokation

Hovedstaden, Nærum

Previous slide
Next slide

“Pleje og omsorg tager udgangspunkt i en grundlæggende respekt for beboerens liv og ønsker, og en ambition om at skabe en god hverdag, hvor den enkelte kan udfolde sit liv under hensyntagen til helheden.”