H+ varetog en 3-årig rammeaftale 2019-2021 for Bygningsstyrelsen. Rammeftalen omfatter ydelser som total- og arkitektrådgivning, bygherrerådgivning, brugerhåndtering, bygningssyn, projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn, byggeledelse , IKT-ledelse, risiko- og økonomistyring, udbud, facilities management samt drift og vedligehold på Bygningsstyrelsens bygninger i Region Hovedstaden i rammeaftale. Derudover kan universiteter og ministerier benytte sig af rammeaftalen via miniudbud.

Rammeaftalen omfatter ombygning, renovering, vedligeholdelse, nybyggeri og bygningssyn af undervisning-, forsknings-, laboratoriefaciliteter, kontorbygninger samt øvrige typer bygninger.

Ombygning, renovering og nybyg på alsidig bygningsmasse

H+ har gennem mange år arbejdet for Bygningsstyrelsen, og vores mangeårige samarbejde har givet os et indgående kendskab til rammeaftalens alsidige ejendomsportefølje, hvoraf flere bygninger er fredede og/eller bevaringsværdige.
Med erfaring fra nybyggeri som FN Byen og fredede og bevaringsværdige bygninger som Københavns Byret og Politigården, hvor der var særlige krav til brugernes forventninger samt behov for transformation, så bygninger og lokaler kunne tilpasses nye funktioner, kommer H+ med værdifuld viden på alle typer projekter på ombygning, renovering- og nybyggeri.

Da Bygningsstyrelsen udlejer bygninger til mange forskellige typer lejere med forskellige behov, har H+ på mange af projekterne skulle tage hensyn til, at ombygning og transformation skulle understøtte nye behov og funktioner. På andre projekter var det nødvendigt at følge eksisterende indretningsmanualer og krav til tekniske løsninger og installationer og derigennem bevare en rød tråd i det arkitektoniske løsninger, samtidig med at der skulle overholdes en budgetramme for offentlige midler.

Følgende projekter er et udsnit af sager, som vi har løst under rammeaftalen Region Hovedstaden for Bygningsstyrelsen.

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Bygherrerådgivning, Totalrådgivning, Arkitektrådgivning, Facilities Management, Byggeledelse

Team

Oluf Jørgensen, Strunge Jensen, Cubic Group, Sweco

Lokation

Region Hovedstaden

Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje

 • Udenrigs-, Finans- og Justitsministeriet
 • FN Byen
 • Københavns Politigård
 • Københavns Universitet
 • Panum Campus
 • Frederiksberg
 • Universitetsparken i København
 • GEUS
 • DPU Emdrup
 • Hillerød og Helsingør Politi
 • Søfartsstyrelsen

Betonrenovering af Panum Instituttet

H+ havde som totalrådgiver ansvaret for projektering, byggeledelse og arbejdsmiljø på betonrenoveringen på den bevaringsværdige Panumbygnings facade. Den komplekse opgave blev udført med den trafikerede Tagensvej på den ene side, og kontorer og laboratorier på den anden side, hvor driften skulle opretholdes under hele projektet. Projektet omhandlede en omfattende renovering af de udvendige bærende betonkonstruktioner og udskiftning af betonaltanforplader på Panum.

Genetablering af kollegium på Emdrup Campus for Aarhus Universitet

De gamle bygninger på Tuborgvej, der i dag huser Emdrup Campus tilhørende Aarhus Universitet, har stået delvis tomme i en længere årrække – og tiden har sat sit præg. Med en ambition om at øge mængden af studieboliger og føre bygningerne tilbage til deres oprindelige funktioner, har H+ forestået en større energi- og klimaskærmsrenovering, der efterkommer nutidige klima- og energikrav. 

Energirenovering af Campus Emdrup for Aarhus Universitet

De gamle bygninger på Tuborgvej, der i dag huser Emdrup Campus tilhørende Aarhus Universitet, har stået delvis tomme i en længere årrække – og tiden har sat sit præg. Med en ambition om at føre bygningerne tilbage til deres oprindelige funktioner, har H+ forestået en større energi- og klimaskærmsrenovering, der efterkommer nutidige klima- og energikrav.