Rammeaftale for Kriminalforsorgen

Fra 2015 til 2019 indgik H+TNT i en 4-årige rammeaftale om rådgivning vedrørende vedligeholdelsesarbejder samt aftale om bistand med det bygningsmæssige tilsyn (bygningssyn) af Kriminalforsorgens bygninger; et samlet areal, der dækker over 357.250 m² .

Formålet med tilsynet var at opretholde bygningernes arkitektoniske, brugsmæssige og tekniske tilstand med henblik på lang levetid og mulighed for rettidig omhu. Ydermere at den energimæssige standard om mulig blev forbedret. Hertil blev der lagt et 10-års budget for alle tilsyn.

Krav til sikkerhed

Kriminalforsorgen stillede en række sikkerhedsmæssige krav til bygningerne. Blandt andet blev det stillet krav til valg- og standard af byggematerialer og fysisk indretning. Dette kommer til udtryk i døre, vinduer, tremmer, tage, vægge med mere. Disse sikkerhedsmæssige krav var relevante både i forhold til tilsynsopgaven og i forhold til de opgaver, der blev udført under rammeaftalen

Det var afgørende, at sikkerheden i de pågældende bygninger fungerede efter hensigten – og de tjenesteydelser, der skulle præsteres under de omhandlede kontrakter, medvirker til at understøtte denne sikkerhed.

Bygherre

Københavns Ejendomme v. Karin Adriansen

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

357.250 m²

Totalrådgivning ved nybyggeri

Endvidere omfattede rammeaftalen for Kriminalforsorgen totalrådgivning ved nybyggeri i det omfang, at disse opgaver blev overdraget til den tilsynsførende.