H+TNT varetager en 2-årig rammeaftale fra 2022-2024 for Københavns Lufthavne vedr. arkitektrådgivning i forbindelse med nybygning, om- og tilbygninger, hertil hørende anlægsarbejder samt planlagte vedligeholdelsesarbejder ifm. bygninger og anlæg. H+TNT har en historik som rammeaftaleansvarlig for Københavns Lufthavne af flere omgange i 2006-2014 og 2014-2017.

Med indgående erfaring fra adskillige projekter i lufthavnen, oparbejdet gennem mange år, skal H+TNT fortsætte det gode samarbejde med Københavns Lufthavne, og være med til at skabe Nordeuropas bedste lufthavn i en 2-årig rammeaftale for 2022-2024.

I drift under udførelse

Byggeriet i lufthavnen skal foregå mens fly, medarbejdere og passagerer bruger lufthavnen som de plejer, til mindst mulig gene og uden at skabe forsinkelser på flyafgange.

Bygherre

Københavns Lufthavne A/s

Ydelser

Totalrådgivning, Arkitektrådgivning

Team

Lokation

Hovedstaden, Kastrup

Ny metrobro i Københavns Lufthavn

Terminal 3 udgør et knudepunkt i Københavns Lufthavn. For at lette en stor del af trafikken på gulvet har H+TNT har etableret en ny 100 meter lang gangbro og elevatorkerne i Terminal 3. Metrobroen opnår derved status som Danmarks længste indendørs gangbro.

Rammeaftaler i perioden 2014-2017

H+TNT varetog  to rammeaftaler tilbage i 2014–2017, som dækker over to delaftaler. Rammeaftalerne omfattede arkitektrådgivning i forbindelse med planlægning og programmering, projekteringsledelse, projektering, udbud, opfølgning, byggeledelse, fagtilsyn mm. for Københavns Lufthavne A/S.

  • Delaftale 1 (mindre byggesager)
  • Delaftale 2 (større byggesager, byggeudgift over 10 mio. kr.).

Rammeaftale i perioden 2006-2014

H+TNT har i perioden 2006-2014 haft en tilsvarende rammeaftale og har herigennem udført en stor række opgaver af kompleks karakter i Københavns Lufthavne. Alle sager er udført imens lufthavnen er i fuld drift. I forbindelse med flere opgaver er der udført både bygherrerådgivning og projekterings- og byggeledelse. Ydermere er der i flere tilfælde ydet:

  • Brugerinddragelse og interessentstyring
  • Projekt- og kommunikationsplan