Rammeaftaler for CPH Lufthavne

Vundet rammeaftale for 2022-2024

Med indgående erfaring fra adskillige projekter i lufthavnen, oparbejdet gennem mange år, skal H+TNT fortsætte det gode samarbejde med Københavns Lufthavne, og være med til at skabe Nordeuropas bedste lufthavn i en 2-årig rammeaftale for 2022-2024.

Copenhagen Airports A/S binder Danmark sammen med resten af verden og har stort fokus på at give de rejsende en god og behagelig oplevelse med sig i bagagen.

Den nyvundne rammeaftale omfatter arkitektrådgivning i forbindelse med nybygning, om- og tilbygninger, hertil hørende anlægsarbejder samt planlagte vedligeholdelsesarbejder ifm. bygninger og anlæg.

I drift under udførelse

Byggeriet i lufthavnen skal foregå mens fly, medarbejdere og passagerer bruger lufthavnen som de plejer, til mindst mulig gene og uden at skabe forsinkelser på flyafgange.

Rammeaftaler i perioden 2014-2017

H+TNT havde også to rammeaftaler tilbage i 2014–2017, som dækker over to delaftaler. Rammeaftalerne omfattede arkitektrådgivning i forbindelse med planlægning og programmering, projekteringsledelse, projektering, udbud, opfølgning, byggeledelse, fagtilsyn mm. for Københavns Lufthavne A/S.

  • Delaftale 1 (mindre byggesager)
  • Delaftale 2 (større byggesager, byggeudgift over 10 mio. kr.).

Rammeaftale i perioden 2006-2014

H+TNT har i perioden 2006-2014 haft en tilsvarende rammeaftale og har herigennem udført en stor række opgaver af kompleks karakter i Københavns Lufthavne. Alle sager er udført imens lufthavnen er i fuld drift. I forbindelse med flere opgaver er der udført både bygherrerådgivning og projekterings- og byggeledelse. Ydermere er der i flere tilfælde ydet:

  • Brugerinddragelse og interessentstyring
  • Projekt- og kommunikationsplan
  • RisikologReferencesager er udvalgte sager og udgør samlet set en anlægssum på ca. kr. 140 mio.

Bygherre:
Københavns Lufthavne A/S

Ydelse:
Totalrådgivning og arkitektrådgivning

Udvalgte projekter:

T1, T2 og T3, 11 F&B restauranter
T3 – Prego Yam Yam og Starbucks
Nytorv – Lagkagehuset og Joe & the Juice

Back Office Landside, indretning og renovering af Politiets fysiske faciliteter i Københavns Lufthavne. Sikring og adgangskontrol ifølge politiets og CPH Securitys anvisninger. Samlet areal 2.400 m2.

Metro Bridge og elevatorkerne i terminal 3
C-SRA changes, nye sikkerhedsvagter med nyt sikkerhedssystem og adgangskontrol i henhold til CPH Securitys anvisninger. 600 m².

T2, T3 og BAG – CASC Logistics basement, delprojekt P1 og P2,
Logio, P2.

T3 – ombygning af toldfilter
T3 – Toiletter i bagageudlevering
T2 – Kældertoiletter i Arkaden

Fingerrod C, lokalt ankommende
Apron Tower, ombygning

T3 – torvet – 9 nye butikker
T3 – torvet – cylinderen

Finger B og hangar, 312.000 m2 udskiftning af tagflader

Finger C, 130 m lang ny ankomstetage på 2. sal. Ankomstetagen indeholder pas- og security bygning samt toiletbygning.