Renovering af 733 almene boliger i Boligforeningen Sønderkærgården

Sønderkærgården er tegnet og opført i start 1950’erne. Afdelingen består af i alt 18 blokke, der udgøres af intet mindre end 733 boliger fordelt på syv forskellige bloktyper.

H+TNT har forestået arkitektrådgivning i alle faser af renoveringen.

Omfang af renoveringsarbejde

Projektet omfatter i hovedtræk følgende arbejder på samtlige boligblokke, blok 1 – 18:

  • Miljøarbejder i forbindelse med vindues og altan- renovering
  • Malerbehandling af eksisterende vinduer og døre inkl. nye glaslister mv.
  • Udskiftning af vinduer med træskader inkl. stopning/fugning
  • Reparation af støbte sålbænke
  • Renovering altaner, beton-, murer- og malerarbejder.
  • Tagdækning af paptage over altaner
  • Udskiftning af inddækninger ved ovenlys
  • Udskiftning af tagrender og nedløb
  • Tegltage, eftergåelse understrygning mv
  • Blok 5 – Isolering af tagrum samt opbygning af gangbro
Bygherre

Allerød almennyttige Boligselskab v/DAB

Ydelser

Totalrådgivning

Arkitektrådgivning

Areal
733 boliger (18 blokke)
Renoveringsarbejdet blev udbudt i hovedentreprise – og lejlighederne var beboet under byggearbejderne.