H+TNT varetog rollen som total- og arkitektrådgiver i forbindelse med en udvendig renovering af Sønderkærgården, der er tegnet og opført i 1950’erne. Den utidssvarende bygningsmasse er løftet til en tidssvarende kvalitet. Renoveringsarbejdet blev udbudt i hovedentreprise – og lejlighederne var beboet under byggearbejderne.

Sønderkærgården fra 1950’erne er  består af i alt 18 blokke, der udgøres af intet mindre end 733 almene boliger fordelt på syv forskellige bloktyper. Tidens tand havde sat sine spor og en udvendig renovering var derfor uundgåelig.

H+TNT har forestået arkitektrådgivning i alle faser af renoveringen af det fuldmurede byggeri, hvor formålet var at løfte bygningsmassen til en tidssvarende kvalitet ved at udbedre skader og sikre, at boligerne blev isoleret korrekt.

Beboerhåndtering

Den primære udfordring ved renoveringsprojektet var, at det skulle være muligt for beboerne at blive boende gennem hele renoveringsforløbet. Dette stillede store krav til udførlig planlægning og koordinering mellem byggeriets forskellige parter og beboerne.

Forud for påbegyndelsen af renoveringen blev de berørte beboere i de forskellige boligblokke inviteret til at beboermøde. Her blev der blandt andet redegjort for, hvad man som beboerne kunne forvente i forhold til støj og varighed af de forskellige renoveringsarbejder.

Bygherre

Allerød almennyttige Boligselskab v/DAB

Ydelser

Totalrådgivning, Arkitektrådgivning

Areal

733 boliger (18 blokke)

Team

Ole Jepsen A/S, Orbicon A/S

Lokation

Hovedstaden, Hvidovre

Previous slide
Next slide

Alle boliger var beboede under renoveringsprocessen. Derfor havde det høj prioritet at udføre renoveringsarbejderne med størst mulig beboertanke for at minimere støjgener m.m. 

Projektet omfatter i hovedtræk følgende arbejder på samtlige boligblokke

  • Miljøarbejder i forbindelse med renovering af vinduer og altaner
  • Malerbehandling af eksisterende vinduer og døre inkl. nye glaslister mv.
  • Udskiftning af vinduer med træskader inkl. stopning/fugning
  • Reparation af støbte sålbænke
  • Renovering altaner samt beton-, murer- og malerarbejder
  • Tagdækning af paptage over altaner
  • Udskiftning af inddækninger ved ovenlys
  • Udskiftning af tagrender og nedløb
  • Tegltage, eftergåelse understrygning mv.
  • Blok 5 – Isolering af tagrum samt opbygning af gangbro