H+ var totalrådgiver på renoveringen af 32 almene familie- og ungdomsboliger i boligkarréen, Klostergården, i det centrale Odense – tæt på den pulserende by, banegård og tæt trafik; en byggeplads med komplekse logistik- og byggepladsforhold.

Opgaven omfattede renovering af Klostergården, med henblik på at energioptimere og skabe tidsvarende, sunde boliger i den ældre ejendom fra 1900 og den nye bebyggelse, der ligger i forlængelse heraf.

Tag- og facaderenovering i byzone

Arbejdet omfattede udskiftning af eksisterende eternittag til nyt tagpaptag med listedækning, herunder udskiftning af ovenlysvinduer. Derudover blev der udført en delvis udskiftning af ejendommens vinduer som led i en energioptimering af boligerne til energiklasse C. De døre og vinduer som ikke blev udskiftet, blev malerbehandlet.
Renoveringen er udført med fokus på fremtidigt nem vedligehold.

Bygherre

Fyns Almennyttige Boligselskab

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

32 boliger

Lokation

Odense C

Den ældre ejendom fremstår med æstetisk flotte, blanke
facader i røde kulbrændte
teglsten med en masse
fine murværksdetaljer.

Beboerinddragelse

Under udførelsen var der fokus på formidling af byggeprocesserne efterhånden som projektet skred frem, samt hensyntagen til den enkelte beboers behov. Dette var en proces som i høj grad blev varetaget af H+ i et samarbejde med afdelingens ejendomsfunktionærer og håndværkerne på pladsen.