H+ har som totalrådgiver varetaget renoveringen af taget på Retten på Frederiksbergs nye tilbygning. Tilbygningens kombinerede tag og facade blev efter syn og skøn renoveret, da der var konstateret utæthederne og fejlprojektering i hele den underliggende tagkonstruktion. Bygningens kendetegn – den bølgede tag– og facadekonstruktion, var medvirkende til at gøre renoveringen til en yderst kompleks opgave.

En syn og skønssag afgjort ved Voldgiftnævnet fandt, at der var problemer med den eksisterende tagkonstruktion på Retten på Frederiksbergs tilbygning samt de bygningsdele, der støder til. Der var konstateret utætheder og projekteringsfejl i den underliggende tagkonstruktion, og det var derfor nødvendigt med et afhjælpnings-projekt. Hele den karakteristiske, bølgende teglskærmsfacade mod øst på Retten på Frederiksberg skulle derfor udskiftes 1:1.

Opgaven var koncentreret omkring inddækninger ved ovenlys, ventilationshætter og tagfod samt ved bygningens kip. Der blev fundet begyndende rådangreb ligesom nedfaldne tagsten skulle håndteres.

I renoveringen var der derfor fokus på at gøre alle inddækninger tætte, sikre tagkonstruktionen mod vandindtrængning, sikre at fugtophobning i lægter og afledte følgeskader blev undgået samt at lokalisere og fjerne skimmelforekomster.

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning, Byggeledelse

Areal

1.000 m2

Team

Byens Tag & Facade A/Sl Strøjer Tegl

Lokation

Hovedstaden, Frederiksberg

Previous slide
Next slide

“Teglene til Retten er specielt fremstillet til bygningen, og er “opfundet” til projektet for at sikre at teglene kan udskiftes enkeltvis. Det krævede at både binderne og z-profilerne som teglene blev monteret på, også blev specialfremstillet.”

Udfordrende anlægslogistik

Med en beliggenhed på det centrale Frederiksberg skulle der i projektet tages hensyn til en vanskelig anlægslogistik. Arbejdet i byzone og arbejde tæt på det fredede domhus fra 1912 stillede høje krav til leverancer og udførelse af arbejdet for både rådgiver og entreprenører. Kombineret med den bølgende facade skulle der løbende samarbejdes om de rigtige løsninger for stilladser og udførelse mellem projektets parter.

3XN står bag tilbygningsprojektet, der bl.a. rummer helt nye retssale, kontorer og opholdsfaciliteter for brugerne af domstolen.

Previous slide
Next slide

Kompleks tagrenovering

Den bølgede tag- og facadekonstruktion gør renoveringen til en yderst kompleks opgave, der sætter skærpende krav til den håndværksmæssige og tekniske udførelse. Husets østfacade skråner 45 grader på husets tre øverste etager, stigende til lodret i den anden side.