H+TNT har som totalrådgiver forestået restaurering og ombygning af COBRA daginstitution i Hjortøgade på Østerbro. COBRA daginstitution er særligt kendt for sin sirlige udsmykning, der vidner om et betydningsfuldt kapitel i kunsthistorien; hvor en række unde og banebrydende kunstnere mødtes for at  at udsmykke rummene i Folkebørnehaven op mod jul i krigsåret 1944.

Børnehuset i Hjortøgade fungerer fortsat som daginstitution og myldrer med børn ugen igennem. Den daglige leg og aktivitet omkring værkerne har medført væsentlig slitage. Derfor valgte man at iværksætte omfattende restaurerings- og ombygningsmæssige tiltag af varieret karakter.

Blandt andet er trappen til 1. sal nedlagt i indgangsrummet og i stedet opført centralt i bygningen. Toiletter og køkkener er blevet ombygget – ligesom at alle rum i børnehaven er blevet behandlet med nye lofter og gulvbelægninger. Alt inventar er i lokalerne er udskiftet og ny belysning installeret. Desuden er alle lokalerne blevet brandsikret.

Bygherre

Børnehuset Hjortøgade

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

312 m2

Lokation

Hovedstaden, København Ø

Previous slide
Next slide

I dag er de kunstnere, som har bridraget til børnehavens udsmykning, centralt placerede skikkelser i det 20. århundredes danske kunst – ligesom mange af Cobrakunstnerne har fået en fornem placering internationalt.

Danske kunstneres bidrag

Den drivende kraft bag projektet var den dengang 30-årige Asger Jorn, der havde fået sine kollegaer i kunstsammenslutningen Høstudstillingen med på ideen. Kollegaer der tæller intet mindre end Carl Henning Pedersen, Else Alfelt, Ejler Bille, Agnete Therkildsen, Henry Heerup, Erik Thommesen, Corneille van Beverloo, Constant  Nieuwenhuys  og Eigil Jacobsen.