Som bygherrerådgiver på rammeaftalen (KU SUND) med Københavns Universitet  konstaterede H+, at Teilumbygningens facadeelementer ikke stod til at ­redde og dermed skulle udskiftes. Bygningens helt særlige funktioner og den måde, som projektet blev løst på, har gjort renoveringen af Teilum til et eksempel på best-practice for H+ og Københavns Universitet.

Facadeudskiftningen på Teilum er tæt på unik, da bygningen huser samfundskritiske funktioner og aktiviteter, der under ingen omstændigheder måtte forstyrres eller ­afbrydes under arbejdet. Teilum er arbejdsplads for afdelingen for Patologi, der leverer svar på kræftprøver, Retsmedicinsk Institut der foretager retsmedicinske- og genetiske undersøgelser for Politiet, Retsvæsenet og andre myndigheder i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Arbejdet der udføres på Teilum, kan på grund af det følsomme arbejde med blandt andet DNA-prøver, kun udføres i denne bygning. En kontaminering ville betyde, at Retsmedicinsk Institut ikke længere kunne bruge bygningen, og at alle igangværende sager ville blive nedlagt med ekstremt store omkostninger til følge. 

Et bygningsindgreb af denne type i en bygning med lignende funktioner var ikke tidligere gennemført med succes, og det var derfor et projekt med stor bevågenhed nationalt som internationalt.

H+ var som bygherre-, total- og arkitektrådgiver ansvarlig for projektet fra opstart til aflevering med ansvar for projektering- og projekteringsledelse, brugerprocesser, udbud, risikohåndtering, teknisk- og arkitektrådgivning, koordinering af bygherre­leverancer, ­byggeledelse, fagtilsyn samt sags­behandling hos myndighederne. 

Bygherre

Københavns Universitet

Ydelser

Totalrådgivning løst under rammeaftale

Areal

6.000 m2

Lokation

Hovedstaden, København Ø

Den bedste entreprenør blev valgt til ­opgaven og H+ fik ansvar for en fuldtids byggeledelse, der med overblik og fast hånd styrede byggesagens samlede tid-, økonomi og kvalitet.

Planlægning og samarbejde fik projektet til at lykkes

I tæt samarbejde med Københavns Universitet og engagerede repræsentanter fra Teilums instituttet udarbejdede H+ en detaljeret tidsplan for udførelsen. Planen havde en angivelse af præcis hvilke rum i det syv etager høje og 357 rums store hus, som håndværkerne skulle befinde sig i hver dag igennem den ét år lange renovering.

Den gennemarbejdede tidsplan dannede basis for fremdrift, god kommunikation og løbende dialog om løsninger, overblik, gennemsigtighed og forudsigelighed. Da projektet blev afleveret på den planlagte dato, var tidsplanen holdt uden afvigelser.

Udførelse af byggeri på bygning i drift

Alle håndværkere blev nøje instrueret, og der blev gennemført øvelser og skrevet vejledninger for at sikre, at alle tog de nødvendige forholdsregler og arbejdede på en sådan måde, så de enkelte rum ikke blev kontamineret. Dette indebar eksempelvis særlig håndtering af alt værktøj. Værktøj der blev benyttet i rummet, måtte ikke bruges i bygningen igen, og blev derfor overfladebehandlet og lagt i forseglede plastposer og fjernet fra bygningen.

Afdelinger, der normalt var forseglede med luftsluser fra andre ­områder i bygningen, fik opført midlertidige sluser med omklædningsrum, der blev købt værnemidler og dragter og alt blev sprittet af.

Etapevis håndtering og udskiftning af facadeelementer og tekniske installationer

Håndtering af ét facadeelement ad gangen med færdiggørelse og overdragelse af tre elementer per dag muliggjorde, at bygningen under renoveringen fortsat kunne opretholde fuld drift. 

Trinvis udskiftning af tekniske installationer til et nyt varmesystem blev udført løbende. Denne omhyggelige proces var medvirkende til at skabe tryghed i et ellers ­vanskeligt og kompliceret projekt, og bygningens ansatte udtrykte tilfredshed med et projekt, de som udgangspunkt havde været nervøse ved og bekymrede for som følge af de store risici forbundet med en så omfattende renovering.

Energirenovering – Bæredygtige og driftsbare løsninger

Lokalplanens forudsætninger til facadeudtrykket blev efterlevet med elementer, der løfter facaden op til moderne energi-, og brandkrav, og de solafskærmende energiruder blev projekteret på baggrund af indeklimasimuleringer.
 
Vi forsynede bygningen med bæredygtige og driftsbare løsninger, der giver væsentlige energibesparelser. Samtidigt får brugerne en tidssvarende bygning, der skaber rammerne for et forbedret arbejdsmiljø uden kuldenedfald fra vinduerne. Den energioptimerede klimaskærm med mekanisk solafskærmning holder varmen ude om sommeren og isolerer i vinterhalvåret.