Retsmedicinsk Institut – Renovering af forsknings- og undervisningsbygning

Teilumbygningen huser samfundskritiske funktioner, herunder afdeling for Patologi, der blandt andet leverer svar på kræftprøver, og Retsmedicinsk Institut, som foretager retsmedicinske og -genetiske undersøgelser for politiet, retsvæsenet og andre myndigheder i Danmark, Grønland og på Færøerne. Aktiviteter, der ikke må afbrydes, og som udelukkende kan udføres på netop denne lokation. Derudover indeholder bygningen auditorier der anvendes til forskning og undervisning.

At skifte facaden på Teilum mens bygningen var i drift, har derfor krævet minutiøs planlægning og vedholdende fokus samt et tæt samarbejde med bygherre og brugerne.

Opgaven udføres under rammeaftale med Bygningsstyrelsen – Delaftale 4

En gennemarbejdet plan

I tæt samarbejde med Københavns Universitet og engagerede repræsentanter fra Teilumbygningens institutter udarbejdede H+ en detaljeret plan for udførelsen. En plan med angivelse af præcis hvilke rum – i det syv etager høje og 357 rums store hus -håndværkerne skulle befinde sig i, hver dag hen over den ét år lange renovering.

Den gennemarbejdede tidsplan dannede basis for fremdrift, for god kommunikation, overblik og forudsigelighed. Ét facadeelement ad gangen med færdiggørelse og overdragelse af tre elementer per dag. Alt dette for at muliggøre at bygningen under renoveringen fortsat kunne opretholde fuld drift.

H+ har ydet fuldtids byggeledelse – og har med overblik og fast hånd styret byggesagens samlede tids-, økonomi- og kvalitetsmæssige forløb. Dette var medvirkende til at skabe tryghed i et ellers vanskeligt og kompliceret projekt

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning

Arkitektrådgivning

Byggeledelse

Brugerproces

Areal

20.987 m2

Energirenovering – bæredygtig og driftbar løsning

Lokalplanens forudsætninger til facadeudtrykket blev efterlevet med elementer, der løfter facaden op til moderne energi-, og brandkrav, og de solafskærmende energiruder blev projekteret på
baggrund af indeklimasimuleringer.

Vi forsynede bygningen med bæredygtige og driftbare løsninger, der giver væsentlige energibesparelser. Samtidigt får brugerne en tidssvarende bygning, der skaber rammerne for et forbedret arbejdsmiljø uden kuldenedfald fra vinduerne. Den energioptimerede klimaskærm med mekanisk solafskærmning holder varmen ude om sommeren og isolerer i vinterhalvåret.