Rigshospitalet – Glostrup

Rigshospitalet – Glostrups behandlingstilbud er blevet opgraderet gennem en række projekter med både ombygning og nybyg.

Projektet omfattede udarbejdelse af program, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, projektopfølgning og fagtilsyn for Rigshospitalet – Glostrup.

H+ varetog opgaver af forskellig karakter vedrørende de arkitektfaglige ydelser. Nogle blev udført i totalrådgivning og andre i underrådgivning til Sweco som totalrådgiver.

Alle opgaver er løst med hensyn til brugerinddragelse, tekniske installationer og logistik i udførelsen, da hospitalet var i drift under hele byggeperioden.

Etablering af Dansk Hovedpine Center – 2.200 m2 
Opførelse af trefløjet nybygning for Dansk Hovedpine Center, der er et specialiseret tværfagligt center for behandling af patienter med meget svær hovedpine og migræne eller med en sjælden hovedpinesygdom.

Bygningen indeholder kliniske funktioner og forskningsfaciliteter, herunder et hovedpinediagnostisk laboratorium og støttefunktioner for både patienter og personale.

Byggeprogrammet er blevet til på baggrund af en brugerproces med repræsentanter fra de forskellige faggrupper, der vil være repræsenteret i centret, tre forskellige patientforeninger og centrets ledelse.

Flyvemedicinsk klinik – 650 m2 
Etablering af faciliteter, hvor kroppens reaktioner på over- og undertryk kan undersøges. Projektet omfattede etablering af klinikker for almen medicin, flyvemedicin (civile og militære piloters helbredsforhold), dykkermedicin, otologi, oftalmologi og kardiologi.

Til klinikkerne blev etableret tilhørende støttefunktioner for både patienter og personale.

Forambulatorium for øjenafdelingen – 650 m2 | 2013-2014
Etablering af et forambulatorium på landets største øjenafdelingen til diagnosticering af patienter og klarlægning af videre behandlingsforløb. Undersøgelsesklinikkerne har tilhørende støttefunktioner for både patienter og personale.

Økonomi- og planlægning, kontor – 650 m2 | 2013-2014
På 7. etage i Ringvejsblokken etableres kontorfaciliteter for hospitalets økonomi- og planlægningsafdeling med tilhørende støttefunktioner som møde- og konferencerum.

Hospitalsplan 2011 | 2012-13
I forbindelse med gennemførelse af Hospitalsplan 2011 samles flere funktioner fra andre hospitaler på Glostrup Hospital.

Implementeringen omfatter bl.a. sammenlægning af Neurologisk ambulatorier, Dansk center for Søvnmedicin, Reumatologisk ambulatorier, Rygvidencenter og Respirationscenter Øst.

Bygherre

Region Hovedstaden | Rigshospitalet – Glostrup

Ydelser

Arkitektrådgivning

Brugerproces

Areal

8.000 m2

Masterplan for Øjenafdelingen og ombygningsopgaver – 3.800 m2 

Region Hovedstaden har samlet regionens behandling af øjensygdomme på Glostrup Hospital.

H+ har udarbejdet masterplanen for implementering af Hillerød og Frederiksberg Øjenafdeling på Glostrup Hospital med bl.a. etablering af operationsstuer, klinikker, injektionsrum, målerum, sengeafsnit, administration. Indplaceringen omfatter ombygning af flere etager.

I forlængelse af masterplan for øjenafdelingen har H+ foretaget ombygning af hospitalsafsnit:

Afsnit 34 | Øjenafdeling, sengeafsnit Afsnit 20 | Øjenambulatorie, Nero-, Skele- og Børneambulatorium

Psykiatrisk Center
Opførelse af seks tilbygninger som følge af krav om nedlæggelse af eksisterende to sengestuer og ombygning af bygning 63.