Ombygning og indretning af Rigshospitalet

Rigshospitalet er blevet moderniseret, så de fysiske rammer imødekommer hospitalets stigende specialiseringsgrad. Medarbejdere og ledere er gennem hele processen blevet involveret, så vi har kunnet sikre optimal indretning af de forskellige specialers sammenhænge.

H+ har som totalrådgiver gennem 9 år forestået ny- og ombygninger på Rigshospitalet og indretning af sengeafsnit, ambulatorieafsnit, laboratorieafsnit og undervisningslokaler.

Projekterne har omfattet udvidelse, ombygning og indretning på en række afdelinger på Rigshospitalet, herunder udarbejdelse af program, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, byggeledelse, projektopfølgning og fagtilsyn.

Opgavens omfang

 • Neuroangiosuite | 2015
 • Dispositionsforslag til indplacering af 2 stk. MR-scannere og 1 stk. CT-scanner på Finsencentret, if.m. udbud | 2014
 • Ombygning og etablering af nyt laboratorieafsnit til måling af stoffer i legemsvæsker (blod, urin, spinalvæske) og strukturdefekter (SYSMEX).
  Arkitektydelser, underrådgiver til Sweco | 2013-2014
 • Ombygning og etablering af undervisningsfaciliteter til klinisk Biokemi, der også er en universitetsafdeling med et stort forsknings- og udviklingsafsnit med fokus på cancer. Arkitektydelser, underrådgiver til Sweco | 2013-14
 • Udvidelse og ombygning af Finsencentret og Juliane Marie Centret,1., 4., 6. og 7.sal | 2006-2011
 • Ombygning af Juliane Marie Centret, stueetagen, 5. og 6. sal | 2006-2008
 • Indretning af blodaftapningscenter | 2005
 • Ombygning og indretning af fagbibliotek til sygeplejere samt tag- og facaderenovering | 2004
 • Ombygning og indretning af undervisningslokaler for sygeplejeuddannelsen | 2003-2004
 • Indretning af coilingafsnit | 2004
 • Indretning af kontorer og IT-afdeling | 2004
 • Indretning af kontorer for Danish Breast Cancer Group | 2004
 • Ombygning af sengeafsnit, opgang 51 | 2004

 

Bygherre

Rigshospitalet

Ydelser

Totalrådgivning

Arkitektrådgivning

I drift i hele byggeperioden

Rigshospitalet har været i drift under hele byggeperioden, og opgaveløsningen har været af stor kompleksitet med hensyn til brugerinddragelse, tekniske installationer og logistik i udførelsen.

Arbejderne er gennemført i tæt dialog med ledelsen på de enkelte afsnit styret gennem detailplanlægning og detaljerede tidsplaner.

Byggerierne indeholder rum med teknisk kompleksitet, herunder etablering af laboratorier, ambulatorier, konsultationsrum og sengestuer med tilhørende birum som skyllerum og overvågningslokaler til cancerbehandling.