Bygningsstyrelsens lejere i Skt. Annæ Palæ på Landgreven 4 i København havde behov for nye funktioner og ny indretning af lokalerne, da ejendommen havde ændret karakter til et flerbrugerhus. Derfor blev ejendommen moderniseret, ombygget og transformeret for at blive tilpasset de nye behov. Projektet omfatter blandt andet etablering og nyindretning af et nyt mødecenter i stuetagen samt fitnessrum i kælderen.

Som en naturlig følge af, at Skt. Annæ Palæ (SAP) havde ændret karakter til et ­flerbrugerhus, bestående af en ­række styrelser og administrationer som ­Moderniserings-, og Digitaliseringsstyrelsen og ­Rigsrevisionen blev der igangsat en nyindretning af lokalerne og modernisering af de tekniske installationer. 

Med afsæt i en effektiv brugerproces blev der taget hensyn til brugernes ønsker ­og ­integreret nye ­funktionaliteter, der i højere grad understøtter ejendommens brugeres behov. Forud for ombygningen, udarbejdede H+ et designforslag med farve og materialevalg, belysning, møbler og inventar, der efterfølgende blev gennemført.

Løst under rammeaftale

Da opgaven omfattede transformation, ombygning, renovering og modernisering af både installationer og indretnings- og arkitektoniske løsninger, var det en kompleks opgave, der skulle løses, mens ejendommen var i drift.

Som totalrådgiver havde H+ stort fokus på at opretholde budgetsikkerhed i forbindelse med programmering og projektering samt indretning og de arkitektoniske løsninger. Skt. Annæ Palæ er én af mange opgaver, som H+ og Strunge Jensen i samarbejde  har udført under rammeaftalen med Bygningsstyrelsen.

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning løst under rammeaftale

Areal

900 m2

Team

Strunge Jensen

Lokation

Hovedstaden, København K

Previous slide
Next slide

Nyt mødecenter

I stueetagen blev der etableret reception, lounge, møderum, toiletter, personalefaciliteter, depot, teknikrum og samt faciliteter til understøttelse af vareindlevering. Møderum blev etableret med foldevægge mellem rummene og med glasfoldevægge mod gangarealer. Møderummene har en samlet kapacitet på op til 120 personer.

Målet var at skabe et fuldt ­færdigt mødecenter med det nyeste AV-udstyr og videokonferenceteknologi ­understøttet af store både faste og mobile fladskærme, der kan tilgås brugervenligt.

H+ udarbejdede designforslag med farve og materialevalg, belysning, møbler og inventar, der efterfølgende blev gennemført.

Transformation af kælder til fitnessrum

Kælderen blev transformeret, ombygget og indrettet med fitnessfaciliteter til ejendommens brugere, ligesom der blev etableret to nye ­omklædningsrum med tilhørende bruserum og toiletfaciliteter.