Seniorbofællesskabet Midgård

Bebyggelsen i Seniorbofællesskabet Midgård består af 28 almene seniorboliger med dertilhørende fællesrum, depoter, teknik, renovationsrum samt udendørs opholdsarealer.

I konkurrenceforslaget til seniorbofællesskabet har vi lagt vægt på at skabe rammerne for et aktivt og levende seniorbofællesskab med fællesskab for øje. Samtidig har vi arbejdet med at skabe en atmosfære, hvor beboerne får følelsen af hjemlighed – både i bebyggelsen som helhed såvel som området omkring den enkelte lejlighed.

Bebyggelsen bærer derfor præg af en arkitektur med oplevelser, bæredygtighed og fællesskab i fokus. Dette afspejler sig i vores overordnede disponering af bygningen, placeringen og udformningen af fælles opholdsarealer samt indretningen af de enkelte boliger.

Arkitektur med en fortælling

Vi har opbygget en bygning og en historie omkring byggeriet med udgangspunkt i Yggdrasil; livets træ. Det centralt placerede træ i den indre gårdhave udgør derfor en visuel midte for byggeriet, der omslutter træet.

Tagterrassen skaber en grøn forbindelse mellem de to opholdsarealer – og der er adgang via trapper til både vesthaven og gården fra tagterrassen. Ligeledes er der visuel forbindelse mellem tagterrasse, gårdrum, vesthave og altangang. Alt sammen med til at skabe et sammenhængende fællesskab med mulighed for forskellige aktiviteter.

Bygherre

Furesø Kommune, OK Fonden

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

28 boliger

På tagterrassen placeres et Orangeri. Orangeriet bruges til dyrkning af grøntsager, men kan ikke mindst være med til at forlænge sæsonen for udeophold – og tilfældige såvel som planlagte møder beboerne imellem.

Nærheden og fællesskabet i arkitekturen underbygges af  materialevalget, der er overvejende bæredygtige materialer. Disse har en stoflighed, der harmonerer med hinanden farvemæssigt og patinerer smukt over tid.