H+TNT var arkitektrådgiver på opførelsen af 12 seniorboliger i forlængelse af den eksisterende plejebebyggelse Himmelev Gl. Præstegård ved Roskilde. Her nyfortolkes den oprindelige præstegård i en levende og grøn landsby for ældre, hvor skiftende behov udgør omdrejningspunktet for visionen om ”boliger for livet”; hvor boligerne nemt kan tilpasses borgere i alle livets faser – fra aktiv senior til palliativ patient i plejebolig. Projektet er fondsstøttet og udført i henhold til energiklasse 2018. Det oprindelige projektforslag er tegnet af Rubow Arkitekter.

De 12 plejeboliger er er disponeret ud fra tanken om ”en landsby i landsbyen”. Med placering i den nordlige ende af grunden på Himmelev Gl. Præstegård, indgår seniorboligerne i synergi med grundens eksisterende plejebebyggelse langs grundens vestlige side, som omfatter et plejecenter og seniorboliger. De nye plejeboliger er opført som to identiske punkthuse, som tre forskudte huse ved siden af hinanden på hver sin side af indkørslen til området. De enkelte boliger fremstår som rækker af farvede byhuse, der giver identitet til bebyggelsen.

For at skabe synergi mellem den nye- og eksisterende bebyggelse er de nye facader udført som en ensfarvet overflade i enten lysegrå, antracit grå eller blå. Farvepaletten henter sin inspiration fra plejecentret og seniorboligerne mod vest.

Bebyggelsen er opført med stor hensyntagen til det fredede stendige og bevaringsværdige lindetræer, som ligger på grunden.

Bygherre

OK-Fonden – Boliger for Livet

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

1.100 m2

Lokation

Østsjælland, Roskilde

Previous slide
Next slide

Med sin arkitektur understøtter den samlede bebyggelse et hjemligt og åbent udtryk med varierede rumforløb, grønne stræder, visuelle markeringer af de enkelte boliger – en komposition der understøtter tanken om en værdig alderdom i smukke, gedigne og let genkendelige omgivelser.

Fleksibel indretning

Hvert lille hus rummer tre treværelseslejligheder med en gennemsnitlig størrelse på 90 m2, hvortil kommer depotrum i kælder. For at imødekomme borgerne i forskellige faser af livet er boligerne fleksibelt indrettet. Hvis der opstår plejebehov, kan boligen nemt omdannes til plejebolig, ligesom der er taget højde for gode arbejdsforhold og afstandskrav.

Hjemlig skala

De fremskudte karnapper bidrager til at definere- og give bebyggelsen en hjemlig skala med private havezoner ud for den enkelte bolig. Alle boliger inviterer omgivelserne ind med kig ud over den lille ”landsby”, Himmelev Gl. Præstegård, eller ud i naturen. Med en smal husdybde sikres gode dagslysforhold, og understøtter en god døgnrytme for beboerne.

Previous slide
Next slide