H+TNT har som totalrådgiver etableret et seniorbofællesskab I Trekroner omfattende 42 seniorboliger og fælleshus. Det nye bæredygtige seniorboligfællesskab Oasen er Trekroners 10. bofællesskab for mennesker, der har tid og overskud til at dyrke interesser og fællesskaber, men som også har et behov for tryghed, nærhed og hjælp i hverdagen. Med en god og balanceret adgang til fællesskab og rum til at være sig selv bidrager boligerne til beboernes livskvalitet og trivsel og er med til at forebygge ensomhed og isolation. Bofællesskabet er DGNB guld certificeret.

Trekroner er en naturskøn bydel kendt for sine mangfoldige boformer og mange bofællesskaber. Bydelen er de sidste 20 år vokset op omkring Roskilde Universitet og huser i dag næsten 5.000 indbyggere, hvoraf 1.000 er bosat i områdets 9 etablerede bofællesskaber.

Fremtidens bolig er bæredygtig

I seniorbofællesskabet Oasen er bæredygtighed tænkt ind fra start. Her er bl.a. grønne uderum og boliger med optimale dagslysbetingelser helt grundlæggende arkitektoniske prioriteringer, som bidrager positivt til livskvaliteten. Orienteringen af bygningens form mod sydvest, giver et optimalt lysindfald til både boliger og fællesområder, ude og inde.

Bygherre

BK Invest

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

3.600 m2

Lokation

Østsjælland, Trekroner

Previous slide
Next slide

Landskabet er tænkt ind på alle ”niveauer” i husene og trukket med op i højden, i form af fælleshusets grønne tag, altaner på alle etager og en sydvestvendt og solrig have med orangeri.

Fællesskab

Der er forskellige grader af fællesskab i bebyggelsen. Alle boliger har en udendørs privatzone mod skovbæltet, enten i form af en altan eller en lille halvprivat have i stueetagen. Herfra er der visuel kontakt til landskabet og man kan se langt mod horisonten. 

På svalegangen mod gårdrummet møder man naturligt sine naboer på vej ind og ud af boligen. Her er der plads til, at man kan trække et lille bord med stole ud og skabe små semiprivate opholdszoner.

Fælleshuset er det offentlige rum for bebyggelsen, som kan tilvælges efter lyst og behov med tilbud om samvær og aktiviteter.

Previous slide
Next slide

Landskab

Regnvandshåndteringen internt på grunden foregår dels via vandrender som modtager vand fra stier og fælles adgangsarealer og dels via vadier, som modtager regnvand fra tage og via vandrenderne. Vadierne forbindes til to mindre regnvandsbassiner på de fælles grønne områder mellem boligerne, der fungerer som forsinkelses- og/eller nedsivningsbassin. Der er etableret ’overløb’ via vadi og vandrender til det fælles regnvandssystem i området.

Som LAR-element består vadien af en kombination af et trug og en rendefaskine Beplantningernes sammensætning sigter mod, at driften er så overkommelig, så beboerne selv kan stå for den. Derfor er det et gennemgående træk, at alle planter lukker helt tæt sammen i bunden og således minimere gener fra ukrudt.