Sophieskolen – Ny folkeskole i Nykøbing Falster

Campusområde med ny 3 spors folkeskole og 10. klassecenter

Sophieskolen er en ny 3-spors folkeskole i Nykøbing Falster. Skolen bliver en del af det fremtidige campusområde i Nykøbing. Den bærende idé i projektet er ”skolen i skolen” hvor den store skole er opdelt i en gruppe mindre enheder, bundet sammen af et fællesskab i midten.

Skolen i campus
Campus er oprindeligt en plads for socialt liv og udveksling af viden. Disponeringen af skolens rumlige enheder tager udgangspunkt i campus-tanken – campus som en gruppe af bygninger, bundet sammen ved deres anvendelse og beliggende i et landskab, hvor de præsenteres for den ankommende i bevægelsen gennem campusområdet.

Skolen i skolen
Vi har opdelt den store skole i en gruppe mindre enheder bundet sammen af et fællesskab i midten. Fællesskabet repræsenteres i de store fællesfunktioner som ankomst, multisal, mediatek og kantine, som udgør skolens hjerte.
Administration, indskoling, udskoling, faglokaler og 10. klassecenter ligger i hver sit murede hus omkring det transparente fællesrum i centrum. At skolens funktioner fremstår som selvstændige bygninger for indskoling, udskoling, faglokaler, 10. klassecenter og administration gør at vi opnår skolen i skolen, de enkelte enheder fremstår som overskuelige størrelser og elever og personale har let ved at skabe et tilhørsforhold til hjemområdet. Herfra kan man bevæge sig ud i de større fællesskaber i skolen.

Vi har gjort meget ud af at minimere gangarealer. Den 5-kantede multisal er omdrejningspunkt for alle fællesarealerne, de omgivende mellemrum aktiveres og bliver udnyttet til fælles aktiviteter. Multisalens 5 kanter skaber en serie af rumligheder som danner torve for ankomst, mediatek og science.
Alle undervisningsrum vender ud mod fællesområder. Torve med lærings- og samlingstrapper og minitorve som kan bruges til ophold, leg, gruppearbejde og undervisning. Fællesområderne bindes sammen med udearealerne af blokhaverne, som er skåret ind i de tunge volumener som grønne rum, der binder huset sammen med omgivelserne og derved bliver en forlængelse af de aktiviteter der foregår i skolen.

Bygherre:

Guldborgsund Kommune

Areal:
9.400 m² nybyggeri

Ydelse:

Arkitektrådgivning

Skolen er udformet som en kompakt bygning i tunge materialer med gode varmeakkumulerende egenskaber og mulighed for udnyttelse af den passive solenergi vha. store glasflader mod fællesrum. På taget er monteret solceller, som bidrager positivt til energiregnskabet og der arbejdes med rekreativ regnvandshåndtering i udearealerne for at minimere udledningen af vand til kloaksystemet.

I 2016 står Danmarks første arkitekttegnede skole, Sophieskolen, bygget efter den nye skolereforms ideer, færdig i Guldborgsund. Sophieskolen er således et eksempel på, hvordan der kan skabes samklang mellem fremtidens skolebyggeri og skolereformen.
”Udformningen af Sofieskolen fokuserer på, at indlæring stiger i takt med bevægelse og sansestimulering – der er indbygget mange muligheder for bevægelse og kreativitet i bygningen blandt andet ved en god sammenhæng mellem inde- og uderum, som opfordrer til at bruge udearealerne i undervisningen.”

RELATEREDE PROJEKTER