H+TNT var arkitektrådgiver på etableringen af Sophieskolen; en ny 3-spors folkeskole, som er en del af et større campusområde i Nykøbing Falster. Projektet tager afsæt i idéen om ’skolen i skolen’, hvor den store skole er opdelt i en mindre enheder, bundet sammen af et fællesskab i midten. 

Et campus er oprindeligt en plads for socialt liv og udveksling af viden. Disponeringen af skolens rumlige enheder tager udgangspunkt i campustanken; en gruppe af bygninger bundet sammen af deres anvendelse og placering i et landskab, hvor de præsenteres for den ankommende i bevægelsen gennem campusområdet.

Skolen i skolen

Skolebyggeriet er opdelt i mindre enheder med et centralt fællesskab i midten, der forbinder de omkringliggende enheder.

Fællesskabet repræsenteres i de store fællesfunktioner som ankomst, multisal, mediatek og kantine, som udgør skolens hjerte. Administration, indskoling, udskoling, faglokaler og 10. klassecenter ligger i hver sit murede hus omkring det transparente fællesrum i centrum.

Derved fremstår skolens funktioner som selvstændige bygninger for indskoling, udskoling, faglokaler, 10. klassecenter og administration. Det bidrager til oplevelsen af enkelte enheder i overskuelige størrelser, hvor elever og personale har let ved at skabe et tilhørsforhold til ‘hjemområdet’. Herfra kan man bevæge sig ud i de større fællesskaber i skolen.

Bygherre

Guldborgsund Kommune

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

9.400 m2

Lokation

Nykøbing Falster

Previous slide
Next slide

Udformningen af Sophieskolen fokuserer på, at indlæring stiger i takt med bevægelse og sansestimulering. Der er indbygget mange muligheder for bevægelse og kreativitet ved en god sammenhæng mellem inde- og uderum, som opfordrer til at bruge udearealerne i undervisningen.

Rumligheder der opfordrer til bevægelse og kreativitet

Den femkantede multisal er omdrejningspunkt for alle fællesarealerne. Multisalens fem kanter skaber en serie af rumligheder som danner torve for ankomst, mediatek og science, hvorved de omgivende mellemrum aktiveres og bliver udnyttet til fælles aktiviteter. Denne disponering efterkommer vores ambition om at minimere gangarealerne.

Alle undervisningsrum vender ud mod fællesområder. Torve med lærings- og samlingstrapper og minitorve som kan bruges til ophold, leg, gruppearbejde og undervisning. 

 

Sammenhæng mellem inde- og uderum

Fællesområderne bindes sammen med udearealerne af blokhaverne, som er skåret ind i de tunge volumener som grønne rum, der binder huset sammen med omgivelserne og derved bliver en forlængelse af de aktiviteter der foregår i skolen.

Energirigtige løsninger 

Skolen er udformet som en kompakt bygning i tunge materialer med gode varmeakkumulerende egenskaber og mulighed for udnyttelse af den passive solenergi ved hjælp af store glasflader mod fællesrum.

På taget er monteret solceller, som bidrager positivt til energiregnskabet og der arbejdes med rekreativ regnvandshåndtering i udearealerne for at minimere udledningen af vand til kloaksystemet.