H+ var bygherre- og totalrådgiver på byggeriet af et nyt ­sundhedscenter i Køge. Byggeriet er opført i 3 etager målrettet sundhedssektoren og det ­nærliggende universitetshospital i Køge. Udover over rådgivning for selve byggeriet stod vi for indretningen af audiologklinik samt øre-næse-halsklinik i huset.

Det nye sundhedscenter er et flerbrugerhus i relation til sundhedssektoren og det nærliggende universitetshospital i Køge. Disponeringen af centeret skaber rum for flere forskellige funktioner som administration, kontor og ankomstområde til faciliteter for klinikker inden for sundhedsområdet. Selve sundhedscenteret er opført som en bygning i 3 etager med lejemål rettet mod Sjællands ­Universitetshospital og virksomheder med relation til sundhedssektoren.

Endvidere havde vi ansvaret for at udarbejde en helhedsplanen for området ved Bellingeparken i Køge. 

 

Bygherre

Clinic Estate Køge EpS

Ydelser

Totalrådgivning, Bygherrerådgivning

Areal

1.500 m2

Lokation

Østsjælland, Køge

Brugerinddragelse

Gennem projektet blev der løbende koordineret med bygherre, myndigheder, interessenter, kommende brugere af sundhedscenteret samt totalentreprenøren frem til aflevering af byggeriet. 

Koordinering og samarbejde var vigtigt for at imødekomme både bygherres ønsker og visioner for byggeriet samt øvrige interessenters input ift. behov og mulighed for at indpasse bygningens funktioner i den samlede helhedsplan med tæt tilknytning til universitetshospitalet.

Sundhedscenter som del af en helhedsplanen for Sundhedspark Sjælland

H+ havde ansvaret for udarbejdelse af helhedsplanen for området ved Bellingeparken i Køge. Helhedsplanen omfatter tre sundhedscentre, long-stay-forskerboliger, studieboliger og en erhvervsejendom. Alt sammen med en beliggenhed tæt ved universitetshospitalet i Køge. Det samlede areal for området vil være på 15.500 m2 brutto, når området er fuldt udbygget.