H+ var totalrådgiver på en omfattende tagrenovering på det bevaringsværdige Tårnby Gymnasium på Amager. I forbindelse med tagrenoveringen blev der også konstateret asbest i materialerne, hvilket krævede ­asbestsanering af selve skolen. Projektet udmærkede sig især ved at have Danmarks største ­totaloverdækning for at skabe bedre arbejdsforhold i renoveringsarbejdet. H+ varetog endvidere byggeledelsen med ansvar for at koordinere mellem alle projektets grænseflader.

Tag- og asbestrenoveringen på Tårnby Gymnasium blev igangsat, da taget var utæt flere steder, så der trængte vand ind i bygningen. De oprindelige betontagsten var fuget til med et fugemateriale, der over årene var blevet stift og “limede” alle tagsten sammen til en stor plade, som ved blæsevejr ­bevægede sig med revner i tag- og tagkonstruktion til følge.

Da man åbnede taget blev der konstateret asbest i materialerne, hvilket yderligere bidrog til projektets kompleksitet og omfang. Tagudskiftningen blev derefter udført sideløbende med asbestrenoveringen af selve skolen, hvilket skete etapevis, da skolen fortsat var i drift. 

Selve tagrenoveringen omfattede brædder, tagpap og betontagsten. Øvrige opgaver omfattede efterisolering af tag, ny dampspærre, miljøsanering af loftrum, oplægning- og træk af nye kabler, etablering af røg- og brandgardiner, nedtagning og reetablering af installationer i ganglofter, nye brandlemme mv.

Renovering og tilpasning af installationer

Projektet udviklede sig fra en tagrenovering til en større renovering af skolen herunder udskiftning og tilpasning af en række installationer med fokus på energivenlig ­renovering med et lavere CO2-aftryk. ­Elinstallationer og kabler blev optimeret til kabelføring i ­kabelbakker, der blev udskiftet spots i lofter, ventilation blev ­udskiftet og omlagt flere steder, kloakudluftninger i tagfladen blev demonteret og ­reetableret mv. 

Ved saneringsarbejdet på loftet var det nødvendigt at nedlukke ventilationsanlægget. Her blev arbejdet så vidt muligt planlagt, så det kun påvirkede undervisningen i en begrænset periode.

Bygherre

Tårnby Gymnasium & HF

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

8.000 m2

Team

MOE A/S

Lokation

Hovedstaden, Amager

Previous slide
Next slide

Gymnasiet er fra 1966 og beliggende i smukke og prisbelønnede ét-plans bygninger i moderne klassicistisk stil. Bygningen har et harmonisk udtrykt med en stram aksial symmetri og et roligt ydre med markante referencer til østerlands arkitektur.

Renovering af bevaringsværdig bygning

Gymnasiet har sin helt egen lokalplan. Alle renoveringsarbejder blev derfor gennemført med  hensyn til bevaringsværdierne i den prisbelønnede bygning, der er tegnet af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og opført i moderne klassicistisk stil med ­østerlandsk inspirerede atriumgårde i 1966.

Previous slide
Next slide

Tagrenovering under Danmarks største totaloverdækning

Med sine atriumgårde og og størrelse var det ikke muligt at udføre arbejdet med ­tagrenovering under en normal overdækning. Den logistiske udfordring for ­projekteringsteamet og de udførende entreprenører blev løst ved at benytte en ­specialløsning med en cirka 3.000 m2 totaloverdækning.

Overdækningen er fleksibel, hvilket gjorde det muligt at tilpasse overdækningen til de enkelte etaper af tagrenoveringen, hvilket var med til at spare tid i det samlede projekt.