Transformation af Fræsehallen – Fra fabrikshal til kontorfællesskab

Den tidligere fræsehal på F.L. Smidths gamle industriareal i Valby, er blevet ombygget og renoveret – og fungerer nu som et åbent og moderne kontorfællesskab.

Den tidligere industrihal har en lofthøjde på 8 meter – og denne rummelighed har vi udnyttet ved at integrere en gennemgående indskudt balkon i hallens ene side. Dette har skabt en 1. sal, der bidrager til, at det  samlede etageareal er forøget til i alt 2300 m2. Samtidig er det spatiøse rum bevaret.

Gennemgående akustikregulering

Den store udfordring har været at sikre en god akustik og en reduceret efterklangstid i et rum med så store og hårde flader bestående af  betongulv, betonetageadskillelse, betonfacader og meget store glasflader. Denne udfordring er løs med nye overflader. Gulvet er nu belagt med stavparket, loft, vægge og balkonforkanter er alle beklædt med absorbenter, hvilket har medført, at efterklangstiden nærmest er nul.

Bygherre

De Forenede Ejendomsselskaber

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

2.300 m2

Optimale lysforhold

I centerlinjen af hallen er der i stueplan fælles hall med fælles møderum for alle kontorfællesskabets firmaer, mens de på 1. sal er indrettet fælles kantine for alle firmaer i fræsehallen.

Glaspartier i hele rummet højde sikrer optimale lysforhold på balkonens første sal såvel som på kontorarealerne under balkonen i stueplan.

For at undgå overophedning af rummet via de sydvendte glasflader, er disse forsynet med udvendig solafskærmning.