Som totalrådgiver varetog H+ transformation og renovering af det bevaringsværdige Pakhus 54, et teknisk kompliceret byggeri i Nordhavn mellem Orientbassinet og Kronløbsbassinet; et udviklingsområde, der består af ældre pakhuse samt nye erhvervs- og boligbyggerier. Transformation sker som et led i By & Havns ambition om at transformere Nordhavnen fra industritungt havneareal til attraktiv bydel med boliger og arbejdspladser tæt ved vandet.

Vi har transformeret de tidligere lagerrum i Pakhus 54 til moderne kontormiljøer, der opfylder alle krav til lys, akustik og indeklima, der understøtter et sundt arbejdsmiljø at opholde sig i. Sagen er løst under Rammeaftale for By & Havn.

Pakhus 54 ligger på Orientkaj og huser allerede en række kreative virksomheder, herunder det digitale bureau Nodes. Lejemålet for Nodes er én af mange lejemål i Pakhus 54, som har gennemgået en større transformation og renovering. Som arkitektrådgiver varetog H+ indretning af erhvervslejemål, et 1.900 m2 stort lejemål med funktioner som fleksible kontorarbejdspladser, møderum, kantine og birum. 

Bygherre

By & Havn

Ydelser

Totalrådgivning under rammeaftale, Byggeledelse

Areal

2.800 m2 

Lokation

Region Hovedstaden, Nordhavn

Oprindelig arkitektur

Under transformationen har vi haft fokus på at bevare den høje arkitektoniske kvalitet, som det bevaringsværdige pakhus besidder.

Derfor har vi bibeholdt pakhusets rumhøjde og kraftfulde insitu-støbte konstruktioner, der ved en kreativ og respektfuld arkitektonisk bearbejdning resulterer i lejemål med en attraktiv identitet, der bibeholder stedets karakter.

Transformationen efterkommer By & Havns fokus på, at byggeriet afspejler dets tidligere funktion.  

Der er høje ambitioner for området, der skal afhjælpe både trafikale problemer og boligmangel.

Attraktivt bolig- og erhvervsområde

Nordhavn er et gammelt industriområde med en lang historie som frihavn, og var i mange år et vigtigt knudepunkt for handelen i København. 

I dag administreres området på Nordhavn af byudviklingsselskabet By & Havn, som har til opgave at udvikle store centrale byområder i København.

Nordhavn er sidenhen blevet en selvstændig bydel med eget postnummer. På kun få år er antallet af beboere steget til det dobbelte i takt med transformationen fra industrihavn til attraktiv bydel med boliger og arbejdspladser tæt ved vandet.