Med respekt for den fredede bygnings historie og sjæl, har H+ ombygget og restaureret Hack Kampmann’s mesterværk ”Erhvervsarkivet i Aarhus” – det oprindelige Statsbibliotek. Den fredede arkivbygning blev ombygget, så den nu lever op til alle krav til en moderne retsbygning.

Erhvervsarkivet i Aarhus, også kendt som Smykkeskrinet, er et af ikonerne inden for nationalromantikken med sine store arkitektoniske, kulturelle og lokalhistoriske værdier.

Ved åbningen af Statsbiblioteket i 1902 var det et af tidens mest moderne byggerier både arkitektonisk og teknologisk. Det er en forpligtende opgave at restaurere en bygning af denne karakter. Nye lag skulle leve op til den skønhed, holdbarhed og brugbarhed, der lå i de originale lag. Tiltag måtte ikke kompromittere de bærende bevaringsværdier.
Bygningen er nænsomt tilpasset sin nye funktion med faciliteter såsom nyindrettede retssale, mødelokaler, kontorer, kantine med kunstnerisk udsmykning.

Høj arkitektonisk kvalitet

For dette arbejde modtog projektet i 2022 Snedkerprisen, Renoverprisen og Aarhus Kommunes arkitekturpris, der er en anerkendelse af arkitektonisk kvalitet udover det sædvanlige.

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning under rammeaftale

Areal

3.600 m2

Team

Domstolsstyrelsen, Benandsebastian, Enemærke & Petersen a/s, Tækker og Rønnow Arkitekter

Lokation

Aarhus

“Der er skabt et smukt møde mellem det eksisterende byggeri og de nye elementer. Man har ikke brudt noget ned, men derimod bare skrællet af og nænsomt føjet et ekstra lag til historien, der har gjort bygningen endnu bedre, end den var før.”

Nomineringsudvalget, Renoverprisen

Mock up 1:1

For at sikre at nye funktioners indpasning er alle løsninger udarbejdet i tæt samarbejde og dialog med Slots- og Kulturstyrelsen med respekt for de mange fredningsværdier i arkitekturen og den oprindelige indretning. Derfor blev der udført “rum store” mock-ups, der viste konkrete løsninger for detaljer, installationsføringer, belysning, materialer, farver, akustikregulering mv.

Originale bygningsdele holder fast i historien

Indpasning af nye funktioner harmonerer med de originale bygningsdele – og rammerne i Retten i Aarhus fortsat har en klar reference til den tidligere funktion som statsarkiv. De oprindelige dobbelthøje arkivrum, der omkranser læsesalen, blev ombygget til møderum, som er afskærmet fra gangzonen via glasvægge. Arkivrummene var oprindeligt udført med åbne ristedæk i støbejern – og er i dag udstøbt med fin beton. Den arkitektonisk markante, oprindelige læsesal fungerer som ventesal og samlings- og fordelingspunkt for rettens publikumsorienterede funktioner.

Funktionelle løsninger og
modernisering

Udover etablering af nye funktioner som retssale, møderum, kontorer og kantine, omfattede ombygningen forbedringer af adgangs- og tilgængelighedsforhold ved indpasning af elevatorer og lifte samt etablering af en ny trappe. For at sikre, at indeklimaet lever op til nutidens krav og standarder, er der etableret ny mekanisk ventilation skjult i de eksisterende skakte.

De akustiske løsninger er indarbejdet respektfuldt i de eksisterende reoler, vægge og loftskonstruktioner.

Koordinering af fagdiscipliner og udfordrende anlægslogistik

Arbejdet i en fredet bygning stillede høje krav til alle involverede parter. Håndværksfagene måtte i samarbejde med rådgivere tænke både traditionelt og kreativt for at finde de rigtige løsninger ift. renovering og restaurering af f.eks. terrazzogulvene, hvor der blev udført en lang række forsøg, før man fandt den rette sammensætning af stenstørrelser og farver. I den oprindelige læsesal gjaldt det de snoede ledninger til de fredede lysekroner.

Bygningsintegreret kunst af
kunstduoen Benansebastian

Benansebastian er kendte for at bygge bro mellem
arkitektur og kunst. Deres kunstværk i Retten i Aarhus
tager udgangspunkt i otte historiske retssager, som
involverer dyr eller robotter og dilemmaerne i forhold til strafværdighed og ansvar, der knytter sig hertil.

Med sine sociale, etiske og kulturelle bevæggrunde bidrager træreliefferne med et nyt, betydningsfuldt lag til den historiske retsbygning

Click Here