H+TNT var arkitektrådgiver på etableringen af 71 almene boliger ved Trylleskoven i Solrød, der byder på varieret natur med lyngbakker, strandoverdrev, fyrretræsplantage og i nærhed af strand. Boligbebyggelsen er opført som husrækker i to- og treetagers højde med solcelleanlæg og grønne lommer mellem husene.

Bygningernes facadespring og forskydninger samt skiftene mellem to og tre etagers højde danner et forløb af skiftende rumdannelser i boliggaderne, der er opført som husrækker i to- og treetagers højde. 45 boliger har niveaufri adgang til deres bolig, enten direkte fra terræn eller via elevator. 

H+TNT har forestået alle faser fra skitsering til aflevering.

Solcelleanlæg

Der er på fælleshuset etableret et 40 m2 stort solcelleanlæg af mærket Hanwha Q.CELLS, der leverer en PV-generatorenergi på 6.169 kWh, anlægget yder en CO2 reduktion på 3700 kg/år.

Bygherre

Domea A/S

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

6.400 m2

Lokation

Sydjælland, Solrød

Team

OJ Rådgivende Ingeniører, Lea Nørregård Landskab

Previous slide
Next slide

Bygningerne fremstår som murede volumener i tegl, og med flade tage. Til facaderne har vi valgt blødstrøgne teglsten i tre varme rødlige nuancer fra mørkt til lyst – samt tre forskellige farve-/materialekarakterer på vinduer og døre. Altaner og udvendige trapper bidrager med rytme og skyggedannelse på facaderne.

Landskab

Mod syd og sydvest indrettes ”lommerne” til fælleshavearealer til beboerne. Langs øens kant plantes træer, hvilket er med til at definere formen på øen, samt grænsen mellem bebyggelse og fælleden.

De halvprivate opholdszoner adskilles fra gangstrøget med lave hække. Opholdszonerne befæstes med græs og med permeable belægninger, der tillader nedsivning af regnvand gennem overfladen.

Previous slide
Next slide

Tilgængelighed

Man ankommer  til bebyggelsen fra Trylleskov Allé. Parkeringsarealet er placeret i to lommer mod nord og nordøst. Af hensyn til trafiksikkerhed har vi prioriteret at holde den gående og kørende trafik adskilt i forbindelse med disponering af p-arealer.

Boligerne er placeret i husrækker omkring de bilfri opholdsgader. Husrækkerne danner en bevægelse op gennem bebyggelsen fra øst mod vest. Omkring det centrale torv placeres de højeste huse og bebyggelsen bliver lavere og mere åben ud mod fælleden.