BYGST forvalter og vedligeholder en lang række af statens bygninger. Disse udlejes eller stilles til rådighed for blandt andet Kongehuset, ministerier og styrelser, uddannelsesinstitutioner og private. H+TNT udfører det arkitektoniske og tekniske bygningssyn af statens ejendomme med anvisning fra BYGST.

Vedligeholdelsestilsynet har til formål at sikre, at bygningernes arkitektoniske, brugsmæssige og tekniske tilstand opretholdes på den økonomisk mest fordelagtige måde samt sikre, at den energimæssige standard om muligt forbedres.

Som en del af synet foretages endvidere en vurdering af drift, som har til formål at give overblik over hvilke aktiviteter, der er nødvendige for at opretholde en stabil drift. Heraf udarbejder bygningsejer 10-årsbudgetter for sin ejendomsportefølje baseret ud fra ejendomsvurderinger, H+TNT’s vurderinger samt bygningsejers øvrige kendskab til den enkelte ejendom.

Der er fastlagt en ansvarsfordeling for vedligeholdelse af bygningerne mellem bygningsejer og lejer. Bygningssynene udgør en væsentlig del af bygningsejers tilsyn med statens bygninger. Herudover rummer bygningsejers vedligeholdelsesområde også et tilsyn med lejers indvendige vedligeholdelse af bygningerne samt eftersyn af, om bygningerne bruges i overensstemmelse med love og regler om flugtveje m.m.

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Arkitektrådgivning, Bygningssyn

Areal

2.000.700 m2