Bygherrerådgivning

Vi hjælper bygherrer og lejere med at optimere byggeprocessen fra udvikling af projektet til ibrugtagning af det færdige byggeri.

 

Et bygbart projekt fra start

H+ tilbyder bygherre- og lejerrådgivning og sparringsforløb inden for  af byggeriets tekniske-, udbudsmæssige- og procesmæssige discipliner. Vi varetager altid bygherrens og lejers interesser og rådgiver ud fra et helhedsperspektiv.

Som bygherre- og lejerrådgiver bistår vi i alle forhold omkring både større og mindre byggesager.

Vi rådgiver og styrer byggeprocessen, tiden og økonomien gennem alle faser i tæt samarbejde med bygherren og/eller lejeren – fra grunderhvervelse, brugerproces og byggeprogram over udbud, udførelse, aflevering samt implementering af drift og tekniske anlæg.

 

Vores udgangspunkt er altid en dialogbaseret rådgivning med udgangspunkt i bygherres visioner, kultur og krav til det kommende byggeri for på den måde at skabe det bedst mulige samspil mellem organisationen og de nye fysiske rammer.

Vi bistår i alle byggetekniske forhold i forbindelse med både nybyggeri og ombygning af eksisterende rammer.

Lejerrådgivning

Vi sikrer, at lejers ønsker og krav til et kommende lejemål formidles og fastholdes over for udlejer og entreprenører igennem alle faser af byggeriet.

Vores ambition er, at de nye fysiske rammer understøtter lejers værdier, identitet og vision og fremmer arbejdsglæde og trivsel.

Inspiration:

Ombygning af Ølsted Skole

H+ var i samarbejde med Niras bygherre- og arkitektrådgiver på ombygningen af Ølsted Skole. Halsnæs Kommune havde et ønske om at sammenlægge indskolingen og udskolingen

LÆS MERE