Indretning

Der skal være sammenhæng i arkitekturen. Mellem helheden og detaljen, ydre og indre. Indretningen er en vigtig del af arkitekturen, den sanselige og taktile oplevelse og funktion.

Indretning handler om at imødekomme brugernes behov og understøtte den samlede oplevelse i huset. Om at tænke alle overflader ind i en større sammenhæng og sikre den rette belysning, akustik, gulvbelægning, farveskala, tekstiler og inventar.

Rum der fungerer i praksis

Indretning er en vigtig del af arkitekturen, den sanselige og taktile oplevelse og funktion.

Vi indretter rum strategisk, så bygningen fremmer en ønsket adfærd. Vi er specialiserede i at skabe bedre arbejds- og læringsmiljøer, som gør en konkret forskel for bygningens brugere. Vi skaber processer, hvor brugerne og bygherrens viden og kompetencer bringes i spil i udviklingen af bygningerne , så vi sikrer det bedste afsæt for projektet.

Vores indretningsopgaver spænder fra undervisning, kultur, sundhedsbyggeri og erhverv til detail , hvor vi skaber unikke indretningslæsninger.  

Vores ydelser inden for indretning dækker blandt andet

  • Arealanalyse og disponering
  • Brugerproces, brugerinddragelse
  • Indretning
  • Møblering, belysning og overflader
  • Specialdesign
  • Inventarudbud
  • EU-udbud
  • SKI-udbud og –indkøb
  • Udbud for offentlige organisationer, bl.a. i Domstolsstyrelsens rammeaftale for fast inventar til retssale

Space planning der understøtter de strategiske mål

Vi tilpasser rum til de forskellige aktiviteter, der udspiller sig i løbet af en dag, hvad end det drejer sig om arbejdsprocesser på kontoret eller kreativitet, leg og læring i skolen. Vi kortlægger bygherrens visioner og brugernes behov og tager udgangspunkt heri, når vi laver interiørløsninger og indretningskoncepter. På denne måde understøtter indretning de strategiske mål og virksomhedens identitet.  

Vi bruger viden og indsigt inden for space planning til, i de tidligste faser, at skabe et håndgribeligt beslutningsgrundlag for udviklingen af det videre byggeri, både inden for nybyggeri og ombygning. 

Inspiration: