Totalrådgivning

Som totalrådgiver er det vores mål at indfri byggeprojektets fulde potentiale. 

Vi dækker hele byggeprocessen. Fra idéoplæg til realisering og udførelse.

Med vores brede erfaringsgrundlag og tværfaglighed kan vi skabe større effekt på tværs af projekterne inden for mange segmenter.

 

Ved vores fokuserede rådgivning og vores praktiske tilgang får vi byggeprojekterne godt og trygt fra start og sikkert i mål.  Med et helhedsperspektiv gennemskuer vi komplekse projekter og binder processerne sammen. 
Sådan skaber vi værdi i grænsefladerne mellem alle involverede aktører og sikrer fremdrift på projekter.

Kort og godt, vi skaber overblik og et solidt beslutningsgrundlag på det højeste faglige niveau, der møder bygherrens behov for rettidig viden- og risikoafdækning.

Vi skaber bygbare projekter, der afleveres til den aftalte tid, økonomi og kvalitet. 

Vi lægger vægt på kompetencer, høj faglighed og konkret erfaring i forhold til opgavens ledelsesmæssige og tekniske kompleksitet og sikrer, at den rette viden er til stede rundt om bordet, når vi går ind i et projekt.

Vi er ansvarlige for hele projektforløbet og sikrer, at de rette underrådgivere er tilknyttet opgaven. Vi er garanter for, at nutidige og fremtidige behov opfyldes og konkrete mål og forudsætninger overholdes.

Vores indsats bygger på viden og samarbejde

Vi har siden tegnestuens oprettelse specialiseret os i at fremme dialog og konstruktive samarbejder mellem alle byggeriets parter. Målet er at sikre ejerskab og glæde over projekterne.

I et tæt samspil karakteriseret ved synergi og tillid skal vi blive skarpere og bedre fra byggeri til byggeri og sammen sætte nye standarder i byggebranchen. Vi skal spille hinanden bedre – og sætte vores viden i spil. Vi forpligter os til at dele viden på tværs af fag på projekterne, med vores samarbejdspartnere og med branchens øvrige aktører. Sådan lærer vi af de erfaringer, der høstes undervejs, fra projekt til projekt. Systematisk vidensdeling er derfor en naturlig del af vores kultur og er med til at sikre, at værdifuld viden ikke går tabt mellem to stole, hver gang et projekt overleveres fra en part til den anden.

Inspiration: