Bolig
Erhverv
Indretning
Kultur og fritid
Kulturarv
Leg og læring
Science & tech.
Sundhed og pleje
Offentlig administration
Uddannelse og forskning

Science & tech.

Vi opfører laboratorier, der giver forskere, studerende og tech-virksomheder højt specialiserede faciliteter.

Vi skaber arkitektur, der forener moderne, højteknologiske laboratoriefaciliter med et fleksibelt arbejdsmiljø til alt fra forskningslaboratorier til produktionsfaciliteter.

Som rådgiver på størstedelen af Danmarks universiteter har vi stor erfaring og faglig viden inden for uddannelses- og universitetsbyggeri. Vi skaber innovative lærings- og forskningsmiljøer, hvor forskere, studerende og virksomheder får de bedste vilkår til at arbejde tæt sammen om nye banebrydende løsninger. Vi har gennem flere år etableret studiefaciliteter med det mål at give de studerende optimale rammer for undervisning og forskning i verdensklasse.

H+ udvikler og værner om den rige kulturarv, som udgør en vigtig del af vores nationale identitet, stolthed og kultur.

Vores referencer tæller flere af Danmarks mest fredede og bevaringsværdige bygninger, herunder adskillige statslige bygningsværker. Med stor respekt og passion skaber vi fremtidssikrede løsninger, som opfylder funktionelle krav og sikrer bygningerne et fornyet liv.

Med en bred vifte af kompetencer tilbyder vi teknisk indsigt, indgående kendskab til byggeskik, principper, metoder, materialer og ikke mindst værktøjer udviklet til bevaringsværdige miljøer.

H+ udvikler og opfører erhvervsdomiciler ligesom vi transformerer eksisterende bygninger til nye funktioner – altid med afsæt i den enkelte organisation og brugerne af bygningen. Hvad end det er et hotel, en butik eller et kontordomicil har vi altid vores fokus på indretning, anvendelighed, kvalitet, holdbarhed, æstetik og indeklima.

H+ har specialiseret sig i langvarige samarbejder med statslige og offentlige instanser samt politisk styrede organisationer.

Vores arkitektur understøtter det professionelle Danmark. Vi er med til at skabe offentlige rum, der fremmer samhørighed og udvikling i samfundet. Det gør vi blandt andet ved at transformere, renovere og indrette moderne og attraktive faciliteter, herunder nye offentlige arbejdspladser og indbydende, åbne miljøer for borgerhenvendte aktiviteter.

En bolig er mere end bare et sted at bo – det er et hjem, hvor livet udfolder sig. Derfor indgår de arkitektoniske og kvalitetsmæssige overvejelser fra første streg på vores boligprojekter, ligesom den menneskelige skala og de sociale aspekter vægter højt. 

Med en stærk byggeteknisk baggrund medvirker vi til at skabe optimale rammer på hospitalsbyggerier og på sundhedshuse. Funktionelle rammer der bedst muligt tilgodeser patientens behov og skaber gode arbejdsforhold for personalet og den daglige drift, hånd i hånd med avanceret teknologi, et klinisk miljø, logistik og infrastruktur.

Når vi designer plejecentre- og boliger, omsætter vi mursten til “hjemlighed”, hvor både beboere, personale og pårørende føler sig velkommen.

Vi skaber faciliteter, der tilgodeser plejebehov med fokus på rehabilitering, fysisk aktivitet og sociale fællesskaber. Plejefaciliteter som understøtter mental sundhed, modvirker ensomhed og skaber inklusion – også i demensvenlige rammer.

Med afsæt i adfærd og pædagogiske principper skaber vi optimale rammer om leg, læring og fællesskab. Rammer, der inspirerer til nysgerrighed, bevægelse og kreativitet.

I spændingsfeltet mellem adfærd og arkitektur opfører vi skoler og dagtilbud, så de opfylder kravene til nutidens læringsmiljøer – med fokus på indeklima, ventilation, akustik og belysning.

+100 arkitekter, indretningsarkitekter, bygningskonstruktører, tekniske designere, ingeniører og byggeøkonomer.

Fra vores afdelinger i København, Nakskov, Odense, Aarhus og Rønne varetager vi projekter på tværs af landet.

Tid til nye udfordringer? Vi har lige nu ledige stillinger, som ønskes besat snarest muligt. 

Du bliver en del af en ambitiøs arkitektvirksomhed, der bygger på et stærkt fagligt og socialt fællesskab. Vi vil gerne have endnu flere med på holdet, så send os din ansøgning og CV til job@hplus.dk