Altid med udgangspunkt i mennesker

H+TNT

tnt arkitekter bliver til H+TNT.

Fremover kan du møde os her på vores fælles website.

8/8 - Vundet alle rammeaftaler for DAB

H+ har vundet alle otte delaftaler under rammeaftale om totalrådgivning ved renovering af almene boliger for DAB.

Vundet rammeaftale for Domstolsstyrelsen​

H+ er tildelt den 4-årig rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning i forbindelse med indretnings- og byggesager for Domstolsstyrelsen.

Boliger

Bæredygtige kvalitetsboliger er et af vores kerneområder. Fra helhedsrenoveringer til nybyg.

Kulturarv

Vi fornyer for at bevare. Sådan sikrer vi vores kulturarv nu og for fremtidige generationer.

Arkitektrådgivning

Vi har en ambition om at skabe arkitektur, hvor mennesker trives. Vi tager afsæt i stedets potentiale og kontekst – og forener æstetik, form og funktion.

Totalrådgivning

H+ leverer 360 graders rådgivning til ambitiøse, professionelle bygherrer både i den private og offentlige sektor – og vores ydelser er tilpasset den enkelte bygherre.

Indretning

Vi skaber sammenhæng i arkitekturen. Mellem helheden og detaljen, ydre og indre.

Bygherrerådgivning

Vi hjælper bygherrer og lejere med at optimere byggeprocessen fra udvikling af projektet til ibrugtagning af det færdige byggeri.

Byggeledelse

I H+ har vi en selvstændig afdeling for byggeledelse, og vi sætter en ære i at aflevere til den aftalte tid, pris og kvalitet.

Facilities Management

Vi sikrer, at vores kunder har velvedligeholdte og energirigtige bygninger, som bedst muligt understøtter deres kerneaktiviteter.

Mød os her