Debatindlæg – Grøn merværdi eller sorte landskaber?

I et nyt debatindlæg i Jyllands Posten kommer Torben Møbjerg fra LYTT Architecture og Morten Toft, partner i H+ med deres bud på, hvordan vi sikrer, at opsætningen af vindmøller, solceller og tilhørende anlægsinstallationer sker i respekt for kulturlandskaber og nærmiljøer.

”For os som arkitekter og landskabsarkitekter behøver grøn omstilling ikke at trække sorte, uoprettelige spor gennem det danske landskab. Det er muligt at mangedoble den samlede produktion af solenergi og landvind og samtidig skabe grøn merværdi i de områder, hvor vindmøllerne og solcellerne skal stå. Og hvor der vel at mærke både er taget hensyn til æstetik, kulturarv, biodiversitet og social sammenhængskraft,” udtaler Møbjerg og Toft blandt andet i debatindlægget.

Arkitektur kan bane vejen for fremtidens grønne løsninger

I store træk handler det om, at der skal nationalpolitisk handling til at sikre, at placering og produktion af vedvarende energi bliver en naturlig og velindpasset del af fremtidens landskab – hvor nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet.

Arkitektur kan være med til at løse de klimarelaterede og miljømæssige udfordringer, som verden står overfor. Den danske arkitektstand er kendt for at tænke helhedsorienteret og til at håndtere tværfaglige processer. Med vores faglighed kan vi naturligt bidrage til optimale løsninger på disse fremtidige udfordringer.