NORDMAK – Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv

Vi styrker vores ekspertise inden for restaurering og transformation af fredede og historiske bygninger med en nyudklækket Nordisk Master i Arkitektur og Kulturarv, Martin Holm Mogensen.

Der er kun fordele i at prioritere bevaringen, restaureringen og genanvendelsen af vores kulturarv, og i en tid, hvor over halvdelen af byggeprojekterne finder sted inden for den eksisterende bygningsmasse, er Martins evne til at navigere i kompleksiteten mellem bevaring og udvikling mere relevant end nogensinde. Hans arbejde understreger vigtigheden af at forstå og værdisætte de arkitektoniske og kulturelle værdier, der ligger i vores byggede miljø – og bygge bro mellem fortiden, nutiden og fremtiden.

Nye perspektiver

En NORDMAK bringer nye perspektiver og viden fra den nordiske halvkugle til vores projekter. Viden om kulturarvens værdier og udfordringer, bevaring og meget mere.

Med en NORDMAK har Martin styrket sit teoretiske grundlag som supplement til sin store kunst- og kulturhistoriske viden, hvilket han realiserer i analyser, forstudier, mulighedsanalyser og masterplaner.