H+ køber Ole Hagen Arkitekter

Opkøbet af Ole Hagen arkitekter er et led i H+’s strategi om yderligere at styrke virksomhedens position som én af landets førende rådgivere for professionelle bygherrer. 

 

Fagligt slægtskab

’Vi har stort fagligt og værdimæssigt fællesskab, hvorfor det er naturligt for os at forene kræfterne, så vi konsoliderer vores position i markedet’, siger H+’s administrerende direktør Rasmus Klausen og fortsætter: ’Begge firmaer har traditioner for langvarige samarbejdsrelationer båret af tillid mellem kunden og rådgiveren. Med tilføjelsen af markant arkitektfaglig kapacitet styrkes vi nu yderligere i varetagelsen af vores mange samarbejdsrelationer’.

Ole Hagen arkitekter er grundlagt i 1950’erne og har således en lang historie og portefølje af kunder og projekter med sig. 

Ole Hagen arkitekter arbejder med offentlige og private kunder indenfor forretningsområderne bygningskultur, byggeri & planlægning samt indretning & design. Tegnestuen har bl.a. markeret sig med nybyggerier som Porten til Savannen i Zoo og domicil for OJD, samt signifikante indretningsprojekter for Klarlund, Danica Pension, Bygningsstyrelsen, ministerier og fonde. Ole Hagen arkitekter er ligeledes rådgivere på nogle af kulturarvens markante bygværker som Bella Vista, Danske Bank v. Holmens Kanal, Karberghus v. Brønnums hus og Arkitektforeningens Hovedsæde i København.

’Salget er for os en naturlig reaktion på en ny virkelighed i branchen, hvor der stilles højere krav til specialkompetencer og sikkerhed for kapacitet. Vi har længe ledt efter det perfekte match – det har vi nu fundet og opkøbet gør os i stand til fortsat at rådgive vores kunder og samarbejdspartnere’, siger Charlotte Barlach, ejer af Ole Hagen arkitekter.  

Opkøbet af Ole Hagen arkitekter styrker H+ som rådgivere både indenfor nybyggeri, transformation, fredet byggeri samt indretning & design. Arbejdsområder, der matcher nogle af virksomhedens væsentligste forretningsområder.