Fredet bygning agerer kulisse i stor DR-serie

Har du fulgt med i intrigerne og magtkampene i toppen af dansk erhvervsliv i DR’s dramadokumentar “Matadorerne”? Så har du nok fået et kig ind i bygningerne på Holmens Kanal 2-12, som danner kulisse for serien.

Dansk kulturarv

Matadorerne er historien om, hvordan det danske bankvæsen blev til, men det er også historien om dansk kulturarv. Et usædvanligt fornemt udsnit af bygningskunsten i Danmark omkring år 1800, som vi har været med til at sætte vores aftryk på.

Her har Danske Bank haft sit hovedsæde siden 1875 med lokaler som strækker sig over otte sammenhængende bygninger, hvoraf størstedelen er fredede. En af dem er Erichsens Palæ med sin karakteristiske tempelgavl ud mod Kongens Nytorv.

Omfattende restaurering

Vi har over en årrække bistået Danske Bank med restaurering af hovedsædets klimaskærm, tag og facader samt indvendige gårdrum. Alle øvrige elementer som vinduer, bronzefigurer, kobbertag samt indvendige overflader er også restaureret, ligesom vi ydede rådgivning ved ombygning af interiør. Det unikke interiør er i stort omfang bevaret i sin oprindelige udsmykning og indretning.

Lokalerne er så tidstypiske, at de flere gange har dannet kulisse til film og tv-optagelser – senest Matadorerne.

Faglig arkitektrådgivning

Alle projekter med de fredede bygninger blev løst i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Vi (tidligere Ole Hagen arkitekter) har gennem mange år været arkitektrådgivere for Danske Bank.