På trapperne – Ny vejledning om bæredygtighedsledelse

Værdibyg lancerer snart en ny vejledning om bæredygtighedsledelse, som vi sammen med andre branchefæller har været med til at pakke med konkrete erfaringer og viden – med anvisninger til, hvordan man kan lede en bæredygtighedsproces.

Bæredygtig byggeproces

På tværs af værdikæden svarer vi i fællesskab på, hvordan man bedst muligt leder en bæredygtig byggeproces, og hvilke kompetencer der er vigtigst for at udfylde rollen som bæredygtighedsleder.

Publikationen indgår som del af programmet ”Bæredygtig Byggeproces” – fra bæredygtighedsprogrammet til bæredygtighedsplanen og forventes at udkomme til foråret.

Vi er glade for at sætte vores kompetencer i spil, så vi alle kan være godt klædt på i indfasningen af bygningsreglementets nye krav til bygningers klimaaftryk.

”For mig er bæredygtighedsledelse en fagdisciplin, der handler om at gøre bæredygtighed operationel og pragmatisk for bygherre, rådgivere og udførende. En bæredygtighedsleder skal derfor både besidde en høj faglighed inden for bæredygtighed men også have gode ledelseskompetencer, da der i høj grad er tale om procesledelse. Denne dualisme er med til at sikre, at de givne målsætninger for bæredygtighed bliver implementeret, og at fagligheder bliver allokeret til de rigtige opgaver på det rigtige tidspunkt.”