Østre Landsret er skabt med udgangspunkt i de mennesker og de fundamentale samfundsbærende funktioner, huset skal rumme. Som lejerrådgiver for Domhusstyrelsen og Østre Landsret har vi stået for indretningen af alle retssalene i Den nye Østre Landsret i Nordhavnen.

Vi har indrettet 20 retssale, hvor den største er på 323 m2, og de mindste på ca. 100m2, med vægt på at skabe trygge rammer, hvor sikkerhed går hånd i hånd med værdighed og professionalisme.

Østre Landsret har igennem en længere periode haft et ønske om mere tidssvarende rammer, som opfylder behovet for en funktionel bygning, og som lever op til de tilgængeligheds- og sikkerhedsmæssige krav, der stilles til nye retsbygninger. Samtidigt var der et ønske om at samle alle adresser under ét tag. Med den nye bygning på i alt 16.000 m2 fordelt over seks etager, er det ønske nu gået i opfyldelse!

Previous slide
Next slide

Længerevarende samarbejde

Vi har været totalrådgiver for Domstolsstyrelsen siden 1998 og har igennem disse år opnået stor erfaring og indsigt i indretningen af retsbygninger i hele Danmark. Til hvert projekt skal der tages hensyn til de bygningsmæssige rammer, brugernes dagligdag samt styrelsens funktionsmæssige krav.

Opgavetyperne for Domstolsstyrelsen spænder bredt fra lejerrådgivning i forbindelse med nye retsbygninger eller lejemål samt indretning, renovering og ombygning af eksisterende retsbygninger.

Rammeaftalen omfatter både rådgivning i forbindelse med arbejder på fredede og ikke-fredede bygninger i Danmark, Grønland og Færøerne