Medicinsk Museion

Medicinsk Museion er en udstillings- og eventbygning i det oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi fra 1787 i Bredgade midt i København.

Bygningen er et bugnende skatkammer af medicinsk kulturarv, som udover udstillinger rummer forskning, kontorfaciliteter og Danmarks ældste auditorium, der fortsat anvendes til phd-forsvar, gæsteforelæsning og events.

I tæt samspil med Museions medarbejdere arbejder vi løbende med at renovere og opdatere den fredede bygning.

H+ har som totalrådgiver varetaget et meget bredt spektrum af restaureringsopgaver på det fredede bygningskompleks, herunder en omfattende facaderestaurering. Op­gaverne er udført via H+’s rammeaftale med Københavns Universitet (KU SUND), med Nationalmuseet som underrådgivere.

Medicinsk universitetsmuseum – både bygnings- og medicinsk kulturarv

Medicinsk Museion er et universitetsmuseum, der indsamler og udstiller den medicinske kulturarv og er en del af Køben­havns Universitet. Udover udstillingsareal rummer bygning­erne bl.a. kontorfaciliteter samt Danmarks ældste auditorium. Medicinsk Museion består af fredede og enkelte bevaringsværdige bygninger.

Vi er med til at løfte den eksisterende bygningsmasse til et højere niveau og fremtidssikrer den ift. både kontekst, arkitektur og funktion.

H+’s ydelser omfatter brugerproces, forundersøgelser, projekt- og projekteringsledelse, projektering gennem alle faser, AMK (P+B), udbud, fagtilsyn og byggeledelse samt sagsbehandling hos myndigheder og Slots- og Kulturstyrelsen.

Forundersøgelser forud for restaurering

I 2018 gennemførte vi forundersøgelser og registreringer for restaurering af vinduer og facader og udarbejdede en metode til restaurering af erstatningssten. Det har mundet ud i en større restaurering af bl.a. 2.200 m2 facade og 254 vinduer.

Andre opgaver gennemført på det fredede Medicinsk Museion (udført i fagentrepriser), herunder:

  • Gennemgribende restaurering af auditorium inkl. farvear­kæologiske undersøgelser (se foto)
  • Reetablering og istandsættelse af hele kælderetagen efter et skybrud, der forårsagede kollaps af kældergulvet samt forberedelse til brug som udstillingsfacilitet
  • Udskiftning og etablering af forsatsvinduer
  • Udskiftning af gesimsbånd og ny farvelægning af facade
  • Restaurering af trin på hovedtrappen
  • Udskiftning af ABA-anlæg og etablering af ABDL på døre

Opgaver udført på det fredede Lebrahus der var ved at rådne pga. skimmel (udført i fagentrepriser), herunder:

  • Skimmelhandlingsplan og akut afrensning
  • Indvendig totalrenovering
Bygherre

Københavns Universitet

Ydelser

Totalrådgivning

Byggeledelse

Areal

2.500 m2

250.000 fingre, tæer og genfejl på glas

Museets samling blev grundlagt i 1906 på privat initiativ af en gruppe københavnske læger, der ønskede at indsamle dokumentation om den sundhedsvidenskabelige udvikling, primært i Danmark.

Samlingen består i dag af over 250.000 genstande – langt de fleste indleveret af læger og apotekere. Museion er ikke kun et museum for medicinens historie, men også en institution, der søger nye måder at engagere den voksende betydning, sundhed og sygdom har fået i vores samfund.

Medicinsk Museion er en forskningsenhed under Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.