Udvalgt – Nakskov Bymidte

Vi er blevet udvalgt til at bistå bygningsejere i Nakskov med byggeprojekter støttet af Nakskov Bymidtefond. Vi er glade for, med kulturarven som drivkraft, at tage del i udviklingen af Danmarks købstæder og særligt i Nakskov, hvor vi åbnede tegnestue for et par år siden.

Nakskov Bymidtefond er en indsats under initiativet Nakskov 2030 og skal være med til at give Nakskov bymidte et bygningsmæssigt løft. Bag initiativet står et partnerskab bestående af Lolland Kommune, A.P. Møller Fonden og Foreningen Realdania. Målet er en langsigtet positiv udvikling i Nakskov, som skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende og en stærk købstad for hele Lolland.
Konkret støtter fonden forprojekt udarbejdet af godkendt rådgiver og efterfølgende op til 75% af de udgifter, der vedrører tilbageføring og udvendig renovering.

Sammen kan vi løfte den lokale udvikling af Nakskov og være med til at gøre vores by endnu mere levende og attraktiv for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende.

Nyt liv til gamle huse

Nakskov har med sin historiske bymidte, den rå industrihavn og den pragtfulde natur nogle stærke iboende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som vi i H+ er glade for at være med til at bevare og værne om.

Derfor påskønner vi den målrettede indsats, partnerskabet Nakskov 2030 har igangsat for istandsættelse af Nakskov bymidtes mange bevaringsværdige bygninger.

H+ har allerede hjulpet over 30 bygningsejere med en vurdering af deres ejendoms tilstand og med at skabe overblik over muligheder for ansøgning om midler fra Nakskov 2030 til eventuel renovering. Bygningerne kan nu føres tilbage til deres oprindelige udtryk f.eks. via istandsættelse eller udskiftning af vinduer og tage, genetablering af historiske bygningsdele eller fjernelse af skæmmende bygningsdele.