Vundet rammeaftale for Københavns Lufthavne A/S (CPH)

Mere plads til gode rejseoplevelser

Med indgående erfaring fra adskillige projekter i lufthavnen, oparbejdet gennem mange år skal vores datterselskab H+TNT nu fortsætte det gode samarbejde med Københavns Lufthavne, og være med til at skabe Nordeuropas bedste lufthavn.

Copenhagen Airports A/S binder Danmark sammen med resten af verden og har stort fokus på at give de rejsende en god og behagelig oplevelse med sig i bagagen.

Arkitektrådgivning

Den nyvundne rammeaftale omfatter arkitektrådgivning i forbindelse med nybygning, om- og tilbygninger, hertil hørende anlægsarbejder samt planlagte vedligeholdelsesarbejder ifm. bygninger og anlæg.

I drift under udførelse

Byggeriet i lufthavnen skal foregå mens fly, medarbejdere og passagerer bruger lufthavnen som de plejer, til mindst mulig gene og uden at skabe forsinkelser på flyafgange.

Danmarks længste indendørs gangbro

H+TNT står blandt anden bag etableringen af en ny gangbro, samt ny elevatorkerne i Terminal 3 i Københavns Lufthavne i forlængelse af en tilsvarende rammeaftale for perioden 2014-2017 . 

Metrobroen udgør en ca. 100 m lang bro med direkte adgang fra Metro i nordenden af Terminal 3 med tilkobling til den eksisterende platform i sydenden af T3.