Nomineret - Erhvervsarkivet

Fra aflukket erhvervsarkiv til moderne retsbygning.

Erhvervsarkivet er blandt de tre endeligt udvalgte projekter, der er nomineret i kategorien Erhverv. 

H+ er som totalrådgiver stolte over at være en del af det hold, der har stået for restaureringen af denne helt igennem fantastiske bygning.

Fremtidens bygninger står her allerede

Hack Kampmann’s oprindelige Statsbibliotek, senest Erhvervsarkivet i Aarhus, har gennemgået en større transformation og restaurering til Foged- og Skifteret for Retten i Aarhus.

Hovedbygningen – også kaldet ”Smykkeskrinet” – er ét af ikonerne indenfor nationalromantikken med store arkitektoniske, kulturelle og lokalhistoriske værdier. Bygningen, forareal med mure og indkørsel samt læsesalens nagelfaste inventar og lysekroner er fredet. 

At restaurere en bygning med disse værdier er forpligtende. Værdierne skal bevares, og nye lag skal leve op til den skønhed, originalitet, holdbarhed og brugbarhed, der ligger i det originale. Tiltag må ikke kompromittere de bærende bevaringsværdier og deres indbyrdes hierarki. Opgavens præmis har været at respektere bygningens overordnede struktur og fredningsværdier, samtidig med at indpasse de krav, der er til en moderne arbejdsplads, og imødekomme de særlige funktionelle krav, der er til en retsbygning.

”Det mest inspirerende ved projektet er måden, man har skabt et smukt møde mellem det eksisterende byggeri og de nye elementer. Man har ikke brudt noget ned, men derimod bare skrællet af og nænsomt føjet et ekstra lag til historien, der har gjort bygningen endnu bedre, end den var før.”

Nomineringsudvalget, Renoverprisen

Fredet bygning med ny funktion

Transformationen af det tidligere Erhvervsarkiv til en tidssvarende retsbygning er et godt eksempel på, hvordan en fredet bygning kan få en ny funktion.

Ombygningen viser, hvordan man med traditionelle og kreative løsninger godt kan bevare historiske bygningsskatte, og samtidig føre funktionalitet og standard op til nutiden, som tilgodeser brugernes behov på tidssvarende måder.

 

Langtidsholdbar arkitektur

Arkitektur skal være langtidsholdbar, og netop transformation og restaurering af eksisterende bygninger bidrager til udviklingen af et mere bæredygtigt samfund.

De bygninger, hvor bæredygtige løsninger er tænkt ind, kan stå i rigtigt mange år. Der ligger en stor værdi i eksisterende bygninger, der genanvendes og sikrer kulturarvsværdierne for fremtidige generationer. Men renovering er ikke alene vigtigt for at bevare vores kulturarv – nyeste undersøgelser viser, at det også er langt mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt, hvis man ser på det samlede CO2-regnskab, og i de fleste tilfælde også totaløkonomisk.

Erhvervsarkivet er transformeret og renoveret, så bygningen har fået styrket den arkitektoniske kvalitet, samtidigt med at bygningen nu lever op til gældende energikrav.

Der har været stort fokus på at sikre et godt indeklima for bygningens brugere, og der er derfor etableret ny ventilation og varme i alle rum. Kanaler og øvrige installationer er skjult i bygningens eksisterende lodrette skakte, der oprindeligt blev brugt til fordeling af varme til etagerne. Indblæsning og udsugning sker enten via oprindelige riste i væggen, eller indbygget i rummenes reoler skjult bag trælister.

Akustiske løsninger er indarbejdet respektfuldt i den eksisterende loftskonstruktion, samt i læsehallens reoler med nye nanoperforerede bagplader. I møderum er de oprindelige arkivreoler blevet tilføjet trælister med bagvedliggende akustisk dæmpning. Eksisterende døre er tilføjet en massiv jernplade, således at de opnår en langt bedre lydreduktion. Jernpladerne og øvrige nye døre er udført med en enkel dekoration af lodrette spor, der refererer til de bagvedliggende fyldningsdøre.

Derudover er der på alle vinduer monteret en forsatsramme. Mellem de to glas har vinduerne mod øst, syd og vest fået monteret en solafskærmning i form af et rullegardin, som er diskret integreret.

Det gode samarbejde

Det gode samarbejde mellem alle projektets parter og de udførendes tilgang til projektet var med til at give en særdeles god proces og et fantastisk resultat.

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: H+ og Rønnow Arkitekter
Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Enemærke & Petersen