Den tid på året – Renover2022

Erhvervsarkivet i Aarhus er indstillet til Renoverprisen 2022. Transformationen af det tidligere Erhvervsarkiv til en tidssvarende retsbygning er et godt eksempel på, hvordan en fredet bygning kan få en ny funktion, når det udføres med ydmyghed, der respekterer bygningens fredningsværdier.

Opgavens præmis har været at respektere bygningens overordnede struktur og fredningsværdier, samtidig med at indpasse de krav, der er til en moderne arbejdsplads, og imødekomme de særlige funktionelle krav, der er til en retsbygning. De nye lag skal leve op til den skønhed, originalitet, holdbarhed og brugbarhed, der ligger i det originale.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. De mest bæredygtige bygninger er dem med lang levetid, og der ligger netop en stor bæredygtig værdi i transformation og renovering af eksisterende bygninger, der bevares og genanvendes og sikrer kulturarvsværdierne for fremtidige generationer.

Renovering af vores kulturarv

Men renovering er ikke alene vigtigt for at bevare vores kulturarv – alt peger på, at det også er langt mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt, hvis man ser på det samlede CO2-regnskab. Erhvervsarkivet er transformeret og renoveret, så bygningen har fået styrket den arkitektoniske kvalitet, samtidigt med at bygningen nu lever op til gældende energikrav.

Opgaven blev løst med stor faglig stolthed hos alle involverede parter, og med en enorm respekt for bygningen og dens historie.
Tak til Bygningsstyrelsen, Retten i Aarhus, Domstolsstyrelsen, kunstduoen benandsebastian, Enemærke & Petersen a/s, Tækker og Rønnow Arkitekter for det gode samarbejde. Også tak til Renoverprisen for at samle de gode eksempler til stor inspiration for os alle.