KU Science – “Højhuset”

“Højhuset” på Frederiksberg Campus består af tre ens bygningskroppe, der ligger i forlængelse af hinanden. Det er tegnet af Mogens Koch og Steen Eiler Rasmussen og opført i 1968-70. Bygningerne anvendes til bioteknisk forskning og undervisning af flere Københavns Universitets institutter under KU Science.

 

Opgaven omfatter blandt andet UNILAB-renovering af laboratorier, etablering af enkelte nye laboratorier, ombygning fra laboratorier til kontorarealer, samt almindelig renovering af kontor- og teknikarelaer. Opgaven er logistisk krævende, idet udførelsen skal ske i flere etaper, og mens bygningen er i drift. Målet med opgaven er at prioritere langsigtede investeringer og den generelle anvendelighed frem for mere kortsigtede moderniseringer.

 

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning

Arkitektrådgivning

Byggeledelse

Brugerproces

Areal

18.100 m2

Opgaven løses som led i en af de rammeaftaler H+ varetager for Bygningsstyrelsen: Delaftale 4 – Region Sjælland og Region Hovedstaden – ”teknisk rådgivning og bistand som totalrådgivning vedrørende universitetsejendomme og –lokaler”.

Udforsk flere referencer inden for uddannelsesbyggeri her.