H+TNT har etableret 30 nye almennyttige boliger i totalentreprise på den tidligere rådhusgrund på hjørnet af Kollerødvej og Rådhusvej i Allerød; et område i udvikling. Boligerne er energirigtige med klimaskærm og solceller på tagene, der bidrager til et lavt energiforbrug, der opfylder kravene til energiklasse 2020.

De almennyttige er opdelt i toetagers længder på henholdsvis 12 og 18 boliger. Boligbyggeriet er disponeret omkring Rådhusgrundens fælles friareal, så bygningerne i fremtiden kan indgå i samspil med de øvrige kommende bygninger.

Hver bygning og tilhørende udearealer er designet, så de understøtter det sociale fællesskab blandt beboerne. 

Boligbyggeriets arkitektur

Bygningerne fremstår som et kvalitativt og indbydende sted at bo med imødekommende udtryk i en enkel og karakterfuld sammensætning af materiale som lyse facader med markante udkragede lysninger i plademateriale ved døre og vinduer. Disse materialer går igen på trapperums facader og på tag, der har asymmetrisk hældning uden tagudhæng.

Overalt i bebyggelsen er der etableret niveaufri adgang fra terræn til boligerne og til elevatorer.

Bygherre

Domea.dk

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

2.800 m2

Team 

Virumgaard og Oluf Jørgensen A/S 

Lokation

Region Hovedstaden, Allerød

Kombinationen af ejer- og almene boliger på den tidligere Rådhusgrund er et ønske fra Allerød Kommune og skal sikre, at bebyggelsen får en mangfoldig beboersammensætning.

Gennemlyste boliger i grønne omgivelser

Alle boliger i stuen er  indrettet med afskærmede private haver, som er placeret mod syd – og mere åben beplantning mod ”parken” i nord.

Øvrige etager er indrettet med sydvendte altaner og franske altaner mod nord.

På den måde kan beboerne nyde godt af alle solens timer og samtidig skabes der de bedste forudsætninger for gennemlyste boliger og et sundt indeklima – ligesom trappeopgangene, der har udkig mod den grønne park.