Lys, luft, hav og arkitektur i perfekt forenelighed på det nye Museumscenter Bornholm. Som lokal arkitektrådgiver er H+ med til at projektere en udvidelse af det eksisterende kunstmuseum nord for Gudhjem. Det nye museum skal i fremtiden fungere som et kulturelt midtpunkt for hele øen. Vi løser projektet i tæt samarbejde med James Carpenter Design Associates i New York, der har udarbejdet ideoplæg på projektet.

Som lokal arkitektrådgiver på udvidelsen af Bornholms Kunstmuseum er vi med til at opføre en museumsattraktion af meget høj arkitektonisk kvalitet bestående af kulturhistorist Museum, et lysmuseum og et nyt samlende rum for kulturelle begivenheder. 

Projektet består af en 3.000 kvm stor udstillingsbygning, der skal opføres i direkte tilknytning til kunstmuseet. Byggeriet skaber plads til Bornholms Museums historiske udstillinger og vil rumme plads for nye oplevelsesmuligheder med fokus på Bornholms historie og lyset som formidlingen i centrum. Dertil bliver de to museer forbundet af et fællesareal med en samlet indgang og en helt ny museumscafé. Den nye café skal være mødested for besøgende og de lokale Bornholmere.

Synergi mellem arkitektur og landskab 

Museet er placeret i et af Danmarks flotteste landskaber tæt på Gudhjem og Helligdomsklipperne – og det forpligter. Ambitionen er at skabe en bygning, der tilpasser sig det eksisterende museum og den omkringliggende natur. Projektet løses i samarbejde med James Carpenter, som flere gange har vist, hvordan man kan trække lys dybt ind i bygninger – i dette tilfælde under jorden.

Bygherre

Bornholms Museum

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

3.000 m2

Team

James Carpenter Design Associates, Niras, Shønherr, Emcon

Lokation

Bornholm, Gudhjem

“Gårsdagens materiale-workshop var sat af til at vælge materialer til Bornholms Kunstmuseum. Med alle sanserne aktiveret både rørte, mærkede og så vi på de æstetiske, bæredygtige, langtidsholdbare, sunde og lokale byggematerialer som f.eks. bornholmsk granit, glaseret terrakotta og asketræ.”

Oprindelig arkitektur

De ekstravagante rumhøjder på fem meter, store ubrudte vinduespartier der forbinder ude med inde, specialfremstillet hvid terrakottabeklædning på facade og passiv solafskærmning er noget af det bedste inden for dansk arkitektur og vil skabe en helt ny og varieret oplevelse for de besøgende.